headerbg bl

Welkom

De herinnering aan de hotels van toen

Slechts weinig hotels hebben te Knokke de tijd overleefd. Appartementsgebouwen kwamen de voor de badstad vitale instellingen vervangen en de lange voorgevel bij de dijk veranderde. vanaf de jaren '60. totaal van uitzicht.  Zoals het in de vooroorlogse periode het geval was, waren er in de hotels niet langer meer verblijfsgasten voor twee weken of een maand.Wie het zich kon veroorloven, kocht een eigen appartement en de bouwheren gingen in op de trend. Het was ook een gelegenheid om oudere hotels van de hand te doen op het ogenblik dat er dringend moest gemoderniseerd worden. 

Honderd jaar prins Boudewijn

Het eerste Hotel van Knokke n de prince Baudouin van Louis Vermeire, waar een paar jaren voorheen een groepje kunstenaars rond Verwee en Parmentier, in het molenaarshuisje van Van Damme een eigen 'pensionnetje opendeed. Het was de aanloop voor de badplaats. Honderd jaar later staat de Prins Boudewijn er nog en het is hier dat dd tentoonstelling plaatsvindt.

Men noemt de buurt not steeds het Dorp, zoals het meerdere eeuwen lang het geval was rond de St- Margarethakerk tussen duin en polder. Naar het voorbeeld van Louis Vermeire, was het hier dat na 1890 opgetrokken werden. Ter Dorpsstraat (nu Nachtegaelenstraat) kwam bij de Naaldenstraat (Verheyestr.) tegenover de Communal de instelling van Medard Cosyn. Aan de overkant baatte Louis Van Steene met een voortuin de Welkom uit. Naar het kerkpleintje toe kwam men langs de Couronne van Louis Herreboudt en uitgebaat door Carlos, Fourier. tegenover de Univers van Steffe en Louis Beayens, om de Cygne van Louis Tavenier en de Bruges. van Louis De Klerck te bereiken. Aan het pleintje zelf nog het gastenhuis van Lievens.

Terwijl Louis Van Bunnen reeds in 1890 bij de eerste stenen zeedijk het hotel van zijn promotiegroep het Verwee en Dumortier opgetrokken had, werd de Zeestraat half gekasseid tot de Lippenslaan. Anderhalve kilometer naar het strand.

Louis baeyens had ginder op de duinen reeds in 1880 ontdekt dat de zomerse bezoekers ook klinkende munt betekenden. In het oude wachthuis uit de Oostenrijkse tijd, aarzelde zijn vriend Dries Verheye. niet langer om er een koffiehuis en ook een onderkomen voor de artiesten te openen. In het jaar van de vijtigste verjaardag van de onafhankelijkheid baatte hij de zaak uit. Steffe en Louis Baeyens ook van de partij. Ze moesten daar weg van bij de vuurtoren als van Bunnen al de grond gekocht had en de zeedijk met zijn groep liet aanleggen. Louis Baeyens trok terug naar de Univers. In 1896 liet hij het Hotel de la Plage naast de vuurtoren optrekken.

Maar langs de Lippenslaan kwamen naar zee toe steeds meer hotel: Noordzee, Haegeman, Poste, Astrid, Lion d'Or tegenover de prince Baudouin, Espérance, Nord, Meysman, Prince's, Boulevard, Europe, Paix, Mon Bijou, Bourgogne, Beau Site, Avenue, Belvédère, Gielen, Ganda, Familles, Rhin, Neptune, Goddefroy, Rivage, EdwardVII , Star, Central, Littoral, Dunes naar Place Publiek (Van Bunnenplein) toe.

Uit deze lijst onthouden we de prins Baudewijn, ook wel de Prince's (herbouwd), terwijl alle andere hotels verdwenen zijn. Overeind staan nog de Nord en Meysman bij het Verweeplein, niet meer als hotel.  Souvenirs.

Teken des tijds

Namen van hotels horen ook bij hun tijd. Zo trof men voor de eerst oorlog Duitse benamingen, Dortmund, Berlin, Germania, Rhein, Kôlner Hof, Deutscher hof (Wellington). Na de wapenstilstand bij de wederopbouw, maakten de titels plaats voor Britse en Franse namen. En de Nederlandse kon men verder op de vingenrs van één hand tellen. Nu is de Prince wel Prins Baudewijn geworden.

Het was niet langer meer het Dorp, maar de dijk die wenkte. Ook het Zoute, na de oprichting van de  Compagnie en het doortrekken van de zeedijk in oostelijke richting. Ko van de Velde bouwde er reeds in 1909 het Grand Hotel du Zoute, Miel Jacobs in 1911 de instelling die zijn naam droeg. Charles Duysburgh zou in 1914 de Savoy beginnen maar die was nog niet voltooid toen de eerste oorlog uitbrak. Ook de Exelssior was pas voor de helft opgetrokken. Bij het Leopoldplein (nu Albertplein), baatte Vandenbossche reeds de Belle Vue uit, langs de Kustlaan Devisscher de Terminus.

De Oorlog trok een streep door de hoteluitbating Ko van de Velde die nog steeds de Nederlandse nationaliteit had, schilderde veiligheidshalve Hollands Huis op de schutsels. Kwestie dat Holland tot de neutrale landen hoorde in de wereldbrand in 1914. Maar dit kon de Duitsers niet afschrikken. Toch zou de schade niet zo groot zijn toen in 1919 kon heropend worden. De Savoy werd voltooid doch vader Duysburgh overleed in 1920. Er waren 97 kamers en zoon Joseph zorgde met zijn zuster en moeder voor de uitbating.

Van 1922 al openden de hotels ook voor de paasperiode, om dan weer tot sinksen te sluiten. Het hoogseizoen zette pas in na 15 juli. Personeel was geen probleem om aan te werven en de vertrouwden kwamen ieder jaar terug. Hotels met 75 kamers waren ook een normaal verschijnsel.

Niet rest van wat eens het Van Bunnenplein aflijnde: Cecil, Flandres, Beau Sejour of Cambridge. Het  Grand Hôtel de Knocke was tot 1940 het grootst gebleven maar kwam erg geteisterd uit de 2de oorlog. Overleefde vervolgens nog met  appartementen Motke, Nouvel Hôtel. Allemaal niet meer zo nieuw was de droom die Van Bunnen wist te verwezenlijken, voorbijgestreefd. De afbraak is volop bezig en in 1986 zal de grote blok waar eens 270 kamers waren (Leopold II als verblijfgast in 1891), met de grond gelijk gemaakt zijn.

Jos wauters verkocht de hele inboedel van zijn Nouvel Hôtel. In 1966 was hij voorzitter van de hoteliersbond van Knokke met ondervoorzitter Etienne Cosyn van de Claridge, in het bestuur ook André De Klerck van de Memlinc, Optebeke van de Cecil. Weinberg van de Motke, Simoens van het gelijknamig hotel, Van Rykegem van de Brise, Missault van de Midan. Verhauwen van de Digue, De Brabandere van de Eldorado en Dumolyn van de Epson. En Jos zei ons toen over het verdwijnen vele hotels, dat zulks het gevolg is van o.a. de hoge prijzen geboden worden voor gronden, de gevoelige kosten om bestaande inrichtingen aan te passen aan de hedendaagse noodwendigheden; ten slotte de moeilijkheden die rijzen om tijdelijk personeel in dienst te krijgen. Zoveel later in 1985, zijn de meeste van voornoemde bestuursleden er niet meer bij waar Walter Verhauwen nu voorzitter is. Jos Wauters stopte met zijn Nouvel Hôtel: "Als ik mijn gevel moet laten herschilderen betaal ik minstens een miljoen.

Derde fatale faze

De beginperiode van de badstad in de Belle Epoque, de periode tussen oorlogen, de tijd van overvloed tot krisis, kunnen onderscheiden wordenin de evolutie van het hotelbedrijf te Knokke. De  tweede glansperiode, waarin het meest hotels beste zaken deden.

Dan is er het lot van ieder hotel bepaald wordt door de opeenvolgende generaties: de eerste bouwde de zaak op, de tweede baatte ze uit. derde verkoopt ze. Niet altijd zo? De uitzondering bevestigt de regel.

André De Klerck van de Menlinc kan er prat op gaan de derde generatie te zijn die stand hield. Zijn grootvader zakte uit het meest nabijgelegen polderdorp naar Knokke af en hij opende in de Lippenslaan het Hotel de Bruges. hij werd ook burgemeester in 1912 en zijn zoon Emile nam de zaak over. Deze had grotere plannen. verkocht Hotel de Bruges in 1923 en liet hetzelfde jaar door Frans Desmidt het Memlinc Palace bouwen bij het Albertplein...

Een en ander bepalen  nu nog steeds het uitzicht van het 'Centrale Zoute' Zoon André groeide in het hotel op. Hij baat het nu verder uit maar zorgde ook voor de nodige modernizering.

Een nieuwe soortgelijke inrichting kan niet niet meer de delging verzekeren van het belegde kapitaal ', zei ons destijds André De Klerck. "0m een hotel van het luxe type rendabel te maken. moet er het jaar rond tot 70 t.h. bezetting zijn."

Het Albertstrand dat pas in 1924 van start ging. zag bij het Zegemeer (uitgegraven in de Lispanne) de Pavillon du Lac verrijzen, hotel met casino en terras, met zicht op bootjes en baders. Het was een prachtige zaak door Joseph Nellens tot stand gebracht. Zijn zoon liet de Pavilion vervangen door La Reserve na de 2e oorlog. In de derde generatie werd de zaak verkocht om uitgebreid te worden tot het Thalassa instituut en groter hotel. De uitbating is bij herhaling van de regen in de drop gekomen, van uitbaters veranderd. Steeds omwille van het feit dat de rendabele bezetting moeilijk te bereiken is.  Kleinere hotels hebben een andere organisatie die gunstiger uitvalt , zei De klerck destijds ook.

De Soleil kwam als eerste bij de dijk aan het Albertstrand, wat verderop het Hotel Albert Plage. het ene en het andere gebcuwd door Pier Vermeire van de steenoven. Terwijl de Plage bij het casino reeds vroeger verdween, word de wel herstelde Soleil pas in 1984 afgebroken. Overleven was vooral de wil geweest om het vernielingswerk van de Duitse bezetter te overwinnen. Langs de dijk werden in 40-44 de meeste hotels uitgehold, nog enkel de muren overeind. om aldus post te vatten in de Atlantikwal en om ineen te storten hij een aanval. Er werd na de oorlog veel hersteld, maar dit zou niet beletten dat uiteindelijk toch gezwicht werd voor het aanbod van de bouwspeculanten.

Aan bet Albertstrand verdwenen wel het minst hotels : Albert Plage, France, Mayflower, Normandy. Oasis. Ocean, Osborne, Park, Richmond, Simoens. Soleil, Sunset. De lijst is langer. zeer lang, voor het Zoute. Wie herinnert zich nog Angola, Atlantic, Brighton, Claridge's Exelcior, Globe Grosvenor, Lekkerbek, Savoy. St. Andrew of Terminus ? Om er maar enkele te noemen van de 247 die te Knokke op de hotel en pensionlijst geschrapt werden.

Prentkaarten on vele foto's hebben de herinnering aan de hotels van toen levend gehouden. Ze geven ook een totaal ander beeld van Knokke. dat niet meer te herkennen is in vergelijking met wat het eens was en hoe het eens opgebouwd werd. De tentoonstelling in het Boudewijncentrum hoort binnen de rol van de heemkring Cnoc is ier : niet vergeten wat doorheen generaties tot stand kwam. Een wandeling in het verleden laat de tentoonstelling toe, misschien ook om te filizoferen over de toekomst.

André D'hont.

 

Eerst was er in 1880 de PAVILLON DU PHARE van Dries Verheye op de duinen bij zee en naast de vuurtoren. Dan kwamen in 1885 de artisten in het molenaarshuisje van Van Damme hun zomerverblijf inrichten, waar dan het eerste hotel van Knokke was, de PRINS BOUDEWIJN (toen 'Prince Baudouin) van Louis Vermeire. De initiatieven van de groep Van Bunnen - Verwee  - Dumortier en de stenen zeedijk liet Louis Van Bunnen in 1889 het GRAND HOTEL DE KNOCKE optrekken, het eerste hotel tegenover zee, klaar in 1890. In het Dorp, langs de Dijk, de Lippenslaan als verbinding, kwamen meer hotels vanaf 1890, naar het Zoute toe als de dijk verlengd werd in 1908 De eerste wereldoorlog sloot de eerste hotelfase af.

Hotels voor de eerste wereldoorlog 1890-1914

DORP bij Dorpestraat (nu nachtegaelstraat an Gemeenteplein)

BRUGES (E. De Klerck) - CYGNE (L.Tavernier) Statieplein - COSYN (Medard Cosyn) - COURONNE (Carlos Fourier) - L'UNIVERS - COMMUNAL - PROVINCIAL - WELKOM

LIPPENSLAAN

BRUGES - PRINCE BAUDOUIN - LION d'OR ' - l'ESPERANCE - GERMANIA - BEAU SITE w. ARTS ET SPORTS -  DORTMUND - BERLIN - GIELEN (cap Nord) - MILLE COLONNES (E.De Knock) - FAMILIES (Melles Deckers) - RIVAGE (P.Debrock) - CENTRAL (Vemeire Van Houtte) - MEYSMAN - Verweeplein - EUROPE (Goddefroy en Vansteenkiste) - Square Elisabeth - DUNES - LION DES FLANDRES - PROGRES

VAN BUNNENPLEIN (Place Publique)

LITTORAL (Demarest) - FLANDRES - CONTINENTAL - BEAU SEJOUR

ZEEDIJK tot Zoute

KURSAAL - GRAND HOTEL DE KNOCKE (L Van Bunnen) - PHARE - PLAGE BAINS - PALACE - MAX ARENDTS(Exelcior) - GRAND HOTEL DU ZOUTE (Vandevelde Vanhoutte) - SAINT JEAN (Metropole) - JACOB'S

Tussen belde oorlogen nam de badstad een geweldige uitbreiding met ook een groot aantal hotels. De alfabatische 11jst die verder volgt vermeldt alle (achterhaalde) hotels en pensions tot 1970, ronduit 300 namen, waarvan 247 afgeschreven werden, meestal afgebroken in de loop der jaren 60 70. De lijst kan verder aangevuld worden wat betreft jaar van constructie en jaar van afbraak of uitscheiding van uitbating. Adres en naam van de uitbaters of eigenaars geven we.in de maat van het mogelijke mee (adres met nr. van toen). Eventuële correcties of aanvullingen zijn steeds welkom

H0TELS  IN  DE  HALVE  EEUW  VAN  1920  T0T  1970

We onderscheiden: KN0KKE Z0UTE ALBERT STRAND

KNOKKE: verdwenen

1.0 ALFA Zeedijk 123 (V.Leloup)
2.0 ALLEGRO Van Bunnenlaan 22'CuMPS R., Pierre Schepens)
3.0 ARgUS Kustlaan 47 (M.Devillez;Van Geeteruyan) '
4 Arts et SPORTS Lippenslaan 18 ( Alexander Urbai
5.0 AURORE Blanc garinstr.5 ( M.DuJardeyn; M.Contier)
6. boudewijnPrince Baudouin Lippenslaan 29 (Louis Vermeire)
7.0 BEACH Lippenslaan 287 (Eeckeumen)
8' beau sejour Lippenslaan 285 (Meiriaan A.;R.Dumalin)
9.. BEAU SEJOUR Van Bunnenplein 4 (E.Charles)
10.0 BEAU SITE Lippenslaan (Louis Hilderson)
11.0 BELVEDERE,LiPpenalitan (Camille Verstringhe)
12.0 BOSQUET Kopsdreef (Buytaert)
13.5 BOULEVARD Eeuwfeestplein (Victor Klincke)
14 BOURGOGNE Mommenstraat (Van Coillie)
15.0 BRISTOL Zeedijk 126 (D.Hooghe)
16.0 brITANNIQUE Van Bunnenlaan 31 (A.Malbert; G.Pille).
17.0 BROADWAY Zandstraat
18.0 BRUGES Lippenslaan (L.De Klerck; pieter Willems)
19.0 BRUYRINCKX Zeedijk
20.0 CAMBRIDGE Zeedijk 97 (F.Sandeli)
21.0 CAPNORD (GIELEN) Lippenslaan 206 (Bout)
22.0 CECIL Van bunnenplein 13 (Alb.Tavernier; 3.Decuypere; Obtabeke)
23.0 CENTRAL Lippenslaan 283 (Vermeire Charles; L.Van Houtte)
24.6 COMMODORE (GODEFROY) Leopoldlaan 159 (J.09 Groots)
25.D CONTINENTAL Van Bunnenplein 10 (Arth.Lantsoght; P.Van Agt)
26.0 COMMUNAL Gemeenteplein (Raym.Verheye; Van Houtte)
27.0 COSMOPOLITE Lippenslaan (R.Bolle)
28.0 COSYN Nachtegaelestr. (med.Cosyn)
29.0 COURONNE Nachtegaelestr. (Herreboudt;C.Fourier)
30.D CYGNE Nachtegaelstr. (Ad.Tavernier) nut Cnoc
31.0 DAMIER (Cap Nord) Lippenslaan (Van Parys)
32. DEMEY (Wellington) Elizabetlaan (C.De May Decloodt)
33.0 DORCHESTER Kustlaan 6 (bossuyt, Jacubowiez)
34.0 DUMORTIER Dumortierlaan 26 (De Cock)
35.0 DUNES LIPpenslaan 292 tArth.vemeersch; Delgof)
36.0 EDWARD VII Lippenslaan 276 (Albrehts & Devenge; j.De Groote)
37.0 eLISABETH G.Dewidtplein (Verbrugghe)
38. EPSOM Zandstraat (L.DuMalin)
39.0 ESPERANCE Lippenslaan 4S (ger.Van Holster; Debuys 9 re)
40.0 EUROPE Eeuwfeestplein ( El.Bolle; Brakel)
41.0 FAMILLES Lippenslaan 183 (C.Deckers; L.VandenBosch)
42.0 FIRMIN Lippenslaan (Pauuaert baes)
43.0 FLANDRES Van bunnenplein (Cont van parys
44.0 gANDA Lippenslatin 210 (C.De Groots)
45.0 GIELEn Lipponalarm 96 (L.Giolon) :
46.w gODDEFROY (Commodore) Leopoldlaan 159 (Jos.Coddefroy) ld. auk GOODEFROY ET DE LA PAIX
47. GRAND AIR Verweeplein (3.De Vulder)
48.0 GRAND CHEF LIPPEnslaan 137 (De Cuypere)
49.0 GRAND HOTEL DE: KNOkKE Zeedijk Vanbunnenplein (Louis Van bunnen; M.Van Ryckeghem)
50. HEURES CLAIRES Kongostr.g (Lebrun; C.Georts)
51.0 INDES Koninginnelaan
52.0 KURSAAL Zeedijk Leopoldlean (Hec .Lievens
53.0 LIEVENS,Lippenalean (Quintyn)
54.0 LION BELGE Lippanslaan (Gysals)
54.0 LION DIOR Lippenslaan 34 (Philip Tavernier)
55.0 LITTORAL Lippenslaan 297 (Verhassalt)
56.0 LONdRES Van Bunnenplain 12 (Stz)
57. MAJESTIC (Pauwels) Zoodijk 129 (Y.Tavernier)
58.0 MAREE zeedijk 113 (R.Domck)
59. MARINE Zoutelaan 14 (C.Muylle)
60.0 MAYFAIR Kustlaan 10 (boussy)
61.0 METROPOLE Zeedijk 114 (L.Odent)
62.. MILLE COLONNES Lippenslaan 266 (Edg.De Knock, A.De Spae)
63.0 MON BIJOU LIPPBnslaan
64.0 MON PLAISIR Piers 1lean 77 (Pierruccini)
65.0 MOREL Lipponalean (Morel)
66.0 MINERVALippenalean ( R.Pyck)
67.0 MOTKE Zoadijk
68. NATIONS Zoodtjk 134(G.Verheyde, A.Bolle)
69.0 NEPTUNE Taborastraat 6 (W.Jacxsns)
70.0 NOORDZEE Lippenslaen (SV De Noordzee)
71.0 NOUVEL Van Bunnenplein lc (3.Wauters)
72.0 NORD Lippenslaan 54 (R.Gunst)
73.0 MIDI Lippenslaan
74.0 OLD TOM Zeedijk 101 (M.Vandecasteele)
75.0 PAIX nu Wellington
76.0 PAlACE Zeedijk (Aug.D77.0 PHARE Zeedijk ( L.Joly)
78.. PICCADILLY Zoodi
79.0 PLACE Zeedijk 105 (L.#R.Baeyens)
80.0 POSTE Lippenslitan (CosDe Bruycker)
81. PRINS BOUDEwijN Lippenslaan 25 (C Vermeire O,R.V.)
82. ' 0 PRINCE DE LIEGE Lippenslattn 24 (M.Bruneel)
8;. PRINCE95Lipponsiaen 113 (R.Verheye, omgebouwd Van Geeteruyan)
84. QUEENTMS Kongostraat (Van de Putte)
85.0 QUINTYN Lfpponslaen 20-
86.0 QUO VADIS Zeedijk
87. REAL LIPPensPlein 6 (Vandecauter,Dauwe)
88.0 RIVAGE Lippenslaan 262 (De Brock)
89.0 RIVIERA LIPPenslaan
90. ROGIER Lippenslaan 171 (I.Cools)
91.0 SAMbRE at MEUSE Lippenslaan 184 (R.De Groots)
92.0 SANTA ROSA Lippenslaan
93.0 SANTE Lippenslaan241 (R.Van Rie)
94.0 SAINT mORITZ (Avenue) Lippenslaan 129 (Van Coillie, Wauters)
95.0 SELECT Koninginnelaan 27 (A.Vanwaetermeulen)
96.0 SPLENDID Zeedijk 138 (A.Tavernier)
97.0 STAR Lippenslaan 296 (De Backer)
98.0 STERN'S DORCHESTER Kustlaan 6 (A.Stern)
99.e TEERLINCK Swolfstraat 30 (L.Teerlinck)
100.0 TOISON DTMOR Marie joséstraat
101.0 UNIVERS Nachtegaelestraat (Steph.baeyens)
102.0 UNIVERSEL Koninginnelaan 9 (R.Debrock)
103.0 VERLEYE Lippenslaan
104.0 WELKoM Nachtegaelestraat
105. WELLINGTON (Paix De Mey) Elizabetlaan 92 (Neyt en Odent)
106. WELVAART zoutelaan 6 (j.melsens)
107. WESTLAND Lippenslaan 175 (L.Boesman)
108.0 ZEELUST Van Bunnenlaan 38 (Van Heddeghem)
109.0 ZEPHYR Lippenslaan
110.0 ZwINNEbLOMME (Tram) Lippenslaan 1 (3.Piers)

Pensions KNOKKE

111.0 ADOLPHE Koninginnel.(Jansoone)
112.0 ANTOINE Koninginnel.
113.0 aURoRE Lippenslaan (Frans De Smidt)
114.0 bebE fRIAND Lippenslaan(Peperstraate)
115.0 BELLE RIVE Parmantierl.68 (G.Texhy).
116.0 BERLIN Lippenslaan(nu Inno) (C.Van Parys)
117.0 BoNbONNIERE Vuurtorenplein 4 (Verhelst)
118.0 BON LOGIS Lippenslaan (Tonglet)
119.0 BOSQUET Kopsdreef (Buyteart)
120.6 CARAVELLE Lippenslaan 248 (R.Deneve)
121.0 CENDRILLON Fincentlaan (Delor)
122.0 chapon CHAPON FIn Kustlaan 12 (Despoghal)
123.0 COSMOS Lippenslaan 124.0 COLETTE Koninginnelaan (Albart Baes)
125.0 DAISY HOME Leopoldlaan
121 (G.Deneckere)
126.0 DAMIER Cap Nord Lippenslaan
127.0 DANIEL Van Bunnenplein 6 (Vervast)
128.0 DELGoFF Taborastr.
129.0 ERMITAGE DesmIdtPI.9 (Elterinck)
130.0 ETOILE BLEUE Lippenslaan 10 (M.Rabau)
131.0 GARE Lippenslaan 10 (R.Claerbout)
132.0 GRAND AIR Verweeplein
133 .0 GULDEN VlIES Marie josé
134.0 hor. HORIZON Zeedijk (Malou)
135.0 HAEGEMAN Lipponslaan (Victor Haegem.),
140.. LORETTO Vuurtorenplein (n.dwegers)
141.0 MARIA Lippenslaan (Aug.Pront)
142.0 MARINA ZeadIJk (Devillaz)
143.0 MARINIERE Merie jcsgstr.12 (Clarcx)
144.. MELANIC Lippensl.(Eug.De Backer) ,
145.0 MIDI Verweeplein 18 (Deseever)
146.0 MONICA Leopoldlaen (Arm. Pollet)
147.0 MON REPOS Vuurtorenpl.6 (bazinst)
148.0 ONDINE Bosje
149.0 OXFORD Van bunnenplain 5 (Zwaenspoel)
150.0 PRINSES BEATRICE Dumortiorlaan
151. PROVINCIALE Nachtegaelestr.(P.Simoens)
152.. SAICT JOSEPH Lippensl. (09 Groots Devos)
153.0 REGGLY Zoutel.
154.. SCHOONEVELDT Plerslartn
155.0 SPORTS LIPPonslaan 9 (Poppe)
156.0 TENNIS I3zerstraat
157.0 VERA Van Bunnenpl.
157.0 DRIVERS Nachtegaelestr.
158.0 VIOLETTE DES DUNES Duinenweg
159. ROLAND Leopoldlaan (Max Roland) '
160.. SAN JOSE Verweeplein
161.0 SANTE Isperstraat
162.0 WELVAERT Zoutelaan
163.0 YSER Ieperstraat
164.0 ZEELUST Van Bunnersplein

Z0UTE: verdwenen

165.0 AMBASSADEURS Albertplein
166.0 ANGOLA Kustlaan 52 (Lesy. F. NAESSENS)
167. ARCADES elisabethlaan 46 (d.Dhaese)
168. ASCOT Zoutelaan 116 (J.Verkinderen)
169.0 ATLANTIC Zeedijk (M.De Cuypere),
170. AUBERGE ST POL Bronlaan 31 A.Bout)
171. BALMORAL Kustlaan 84 (F.de Sloovere)
172.0 BELLE VUE & COMTE DE FLAnDRE Albertpl.7 (3.P. Van Steene, A.Chupin)
173.0 BRIGHTON Kustl.Noordstr.2 (R.Cosyn
174.0 BRISE Zeediik 184 (M.Van Ryckeghem)
175. BRITANNIA Elizabetlaan 75 (bonehill P.)
176. CARLTON Albertplein 7 (Reun, M.Breda)
178. CASINTA Zoutepad
179.0 CENTRE Kustlaan (jos.Vermeille)
180. CHALET DES SPORTS elizabetlaan (De Brock)
181. CHALET TINEL elizabetlaan 73 (A.Vandenheuvel)
182.0 CLARIDGE'S Zeedijk 193 (Verstringhe Cosyn)
183.0 CLIFTON Kustlaan 67 (M.Blanckaert)
184.0 COSY CORNER Elizabethlaan 20 (Ph.Weyts)
185.0 DORMY HOUSE Elizabetlean 48 (Deep Vestens)
186. DUCS DE BOURGOGNE Zoutelaanl76 (Datemmerman, Bout),
187. ELDORAD0 Elizabetlaan 3 (M.De Loeuil, De Brabandere)
188.0 EXELCIOR Zeedijk 139 (o.Van Houtte)
189. FLORIDA Breartstraat 9 (P.jacxsens)
190.0 GALIA Zeadijk 187 (J.Van Schoorisse)
191.0 GLOBE Zeedijk 183 (De Cuyper, J.0e Brabander)
192.0 GOLF Elizabetlaan 21 (Ch.Neyrinck)
193.0 GOODLUCK ElIzabetlaan 6 (R.wybouw)
194.0 GRAND HOTEL DU ZOUTE Zeadijk (J. van de Velde)
195.0 GROSVENOR Zeedijk 1
196. HIRONDELLES Elizabetlaan 4 (Hemans)
197.0 IbIS Kustlaan 92 SG. Timmersmans)
198.0 JACOSS Zeadift 140 (Cm.Jacobs) 148 ( em jacobs)
199.0 LEKKEREbEK Zeedijk 227 (const.Schotte, Mestdagh)
200.0 LINKS Elizabetlaan (Van Isacker)
201. LUGANo Villapad 8 (V.Van Hollebeke)
202. MEMLINC PALACE Albertplein (EM.@ A De Klerek)
203.0 MIDLAND Kustlaan
204.0 NEW CITY Breartstraat 9 (U.Walgreeve)
205.0 NOBUS Albertplein (Nobus)
206. NORFOLK Elizabetlaan 6 (Domet & Verstringhe, Schramme, Gaelens)
207.NORVAL Sparrendreef 48 (H.Rotzaert)
208. PAVILLON dU ZOuTE Bronlaan 4 (C.Schlutor)
209.0 PLAZA Marie Joséplein Zeedijk
210.0 PICARDY Zeedijk 190 (F.Baes)
211.0 REGGLY Zoutelaan 18 (M.De Brock)
212.0 REGINA Kustlaan 241 (G.Temmerman)
213.REJANE Zeedijk 160 (Peperstraate)
214.0 RIGHT Kustlaan 69 (P.Dedeckers)
215.0 RemBRAnDT Kustlaan Albertplein
216.e RIGH10920) Kustlaan (Hollobeke, 1939 P.Dedockere)
217.0 ROBERTIS Albertplein (R.Vermeir
218.0 ROYAL Zeadljk 185 (Jules Meysman)
219.0 Elizabetlaan (Flor. Rombout)
220.0 SAN TONY Wielingenstraat 3 (R.Devriese)
221.0 SAVOY Zaedijk (Duyaburgh)
222. SHAKESPEARE Zeedijk 186 (Verkinderen
223. SPLENDID Zeadijk 136 (A.Tevernier)
224.0 ST ANDREWS Elizabstlaw 44 (Van Parys)
225. ST CHRISTOPHE Breartstraat 8 (L.Versyp)1
226.0 St GEORGETMs PLACE.Zeedijk 208 ( R.Van Isacker)
227.0 STRAND Kustlaan 80 (P.Oe Groote)
228.0 TENNIs elizabetlaan (Jos.Willems)
229.0 TERMINUS Kustlaan (jos. De Visscher)
230.0 VALENCIA Albert lean
231.5 VAL RIANT Ysayelaan 2 (3.Tillmens)
232. VICTORIA Golvenhelling 2 (M.Decuypere)
233.0 WESTMINSTER Kustlaan
234.0 ZOMERLUST (Rembrandt) Albertplein (Glor. jacobs)

Pensions ZOUTE

235.0 ARCO Kustlaars (Arco).
236.0 ACLUTs Fochlaan
237.0 BRISE MARINE Engelspad -
238. LORIS Kustlaan 4B (Lortscher)
239.0 CHANT oISEAU Kustlaan
240.0 PETRELS Elizabetlaan 17 (G.Ghilebert)
241.. CHALET DU ZOUTE Kustlaan (Standeart)
242.0 RAVON VERT En gels pad (A.Zwicky),
243.0 SAN TONY Wielingmstraat
244.0 SCHERRENS Elizabetlaan (Sdierrens, Verstringhe)
245.0 SOMERSET Zeewindstr.22

ALBERTSTRAND: verdwenen

246. ALBERT PLACE Zeedijk (U casino)
247.0 ALBERT PLAGE Meerminlaan 22 (Fevery)
248. ARDENNES Consciencelaan 6 (Sleutjes)
249. ARGOUSIERS Koningslaan 151 (P.Bonehill)
250. ASToRIA Zeedijk4O (Bonahill)
251. ATLANTA Nellenslaan 1 (R.missault)
252.0 AUbE Merminlaan
253. CARoLINE Parmentlerlaan 272 (Y.Van Middel)
254.0 CAPELLA Nellenslaan
255.0 DAGMAR Zeedijk Rubensplein
256.0 DERBY Consciencelaan 10 (Delafontaine)
257.0 D'hONDT Koningslaan
258. DiGUE, Zeedijk 21 (VBrhauwen)
259.0 ESCAPE Sterrenlean 9 (C. Michials)
260. EUROPE (P.Brakel) Nellenslaan 27
261.0 FAIRWAY Parmentierlaan
262.0 FRANCE ZeediJk
263. HELVETIA Zeedijk
264. KISMET Canada Square 0 (S.De Backer)
265. IBSEN Zweluwanlean
266. LIDO Zualuwenlaan 1 (H.Simoens)
267. MARY Hostestraat 2 (M. Hots)
268.0 MAYFLOWER Zeedijk 90 (C.Muylle)
269. MIDAN, Zeedijk52, (H.Missault)
270. MIRAMAR Meerminlaan 19 (Meyns)
271. NELSONTMS Meerminlaan 34 (A.Gilmand)
272.0 NORMANDY Canada Square 1 (M.Van den bosch)
273. OASIS Zeadijk 85 (A.De Spae)
274.0 OCEAN Consclancelaan 6 (A.Danneals)
275.0 OSSORNE Zonnelaan 20 (F.Naessens)
276.' PARK Nellenslaan 7 (R.Devriese)
277.0 PAVILLON DU LAC Elizabethlaan (Nellens)
278.. PERE NOEL Zeedijk 17 (Morel)
279.POTInIERE Elizabetlaan 165 (L.Lavancy)
280. RALLYE Canada Square (Petit)
281. RESERVE Elizabetlaan (G.Nellens, L.Elleboudt)
282. RESIDENCE ALBERT Zeedijk 26 (SIKB, F.Decoster)
283.0 RESIDENCE PR.CHARL ES Nellenslaan; 7 (L.Van StaBne)
284.0 RICHMOND Zonnelaan
285.0 ROBINSON De Tièrestraat
286.. RUBENS Zeedijk
287.0 SIMoENS Zonnelaan 5 (F.Simoens)
288.0 SOLEIL Zeedijk 29 (Vermeire)
289.0 SUNSET Zeadijk 68 (A.13alla)
290. TRIANON Zeedijk17 (R.Meyns)

Pensions ALBERTSTRAND

291.0 AIfA Zeedijk
292.0 ALFA Zeedijk
293.0 AVENIR Duindoornstr.7 (Debaets & Vercruysse)
294. IbSEN Zwaluwanlaan
295.0 PAUVELS ZeediJk
296.0 OoSTERZON Zeedijk 74 (Kint)
297.0 POTINIERE Elizabetlaan 165 (Lavaney)
298.. RALLYE Nellenslaan 36 (Lizon) '
299.0 SAVARIN Zeedijk 50 (L.De Smet)
300 UNION Parmentierlaan 191 (E.Dobbelaers, R.Castre)

De herinnering aan de hotels van toen

Cnocke is Hier
1986
23
015-023
2014-10-09 17:25:30

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Contact
Copyright © 2019  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.