headerbg bl

Welkom

Burgemeester - Dokter Désiré Wallays (1895-1904) Westkapelle.
Kleindochters op zoek naar hun “Roots”.

Jozef Couwyzer - Cecile Dewilde

Deze studie is een gedeeltelijke weergave van de volledige genealogische documentatie die in het bezit is van de auteurs en genealogen: Jozef Couwijzer - Cecile Dewilde uit Duinbergen. Wij hebben alleen aanpassingen in de lay-out en een samenvatting gemaakt. Hopelijk een aansporing tot verder onderzoek. - Jan Lavaert

Begin maart 2000 kregen wij bezoek van de Heer Albert Snauwaert uit de Keuvelhoekstraat, te Knokke. Hij ontving een brief van een dame, Mevrouw Margaret Wallays Burroughs -Haffenden uit Michigan -U.S.A. Daar is zij lid van de “Genealogy Society of Flemish Americans near Detroit” U.S.A., welke via de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Merksem zijn adres had doorgespeeld. Om reden dat hij de Engelse taal niet goed machtig is belandde hij bij ons.

Wij namen contact op met Margaret, en beloofden een en ander op te zoeken in Westkapelle, nooit vermoedende dat wij zoveel zouden kunnen opsporen en terugvinden. Op een ontmoetingsdag van de V.V.F.- Roeselare, kwamen wij in contact met de Heer Frans Wallays, die reeds een boek over zijn familie had gepubliceerd. Over de uitgeweken familie Wallays bezat hij echter weinig of geen gegevens.

Margaret en haar zus Betty zijn in 2000 vanuit de U.S.A. overgekomen en bij ons enkele dagen op bezoek geweest. Om reden dat hun grootvader Désiré Wallays, dokter en burgemeester was van Westkapelle, werden zij officieel plechtig ontvangen op het stadhuis van Knokke-Heist. Daarna volgde een receptie. Ook de plaatselijke pers was aanwezig. Schepen Danny Lannoy, verwelkomde de Amerikaanse zussen waarvan ondertussen nog twee afstammelingen vanuit Liverpool (U.K.) en Waterloo (Brussel) hen kwamen vervoegen. In het Engels, sprak de schepen met lof over hun voorouders en overhandigde dan aan elk een prachtig exemplaar van het boek “Terugblik Impressions” Knokke-Heist. Voor hen was het een onvergetelijke dag, want zij wisten ons te vertellen dat dit onmogelijk zou zijn in hun land! Wijzelf blijven nog steeds contact onderhouden.

Rechtstreekse voorouderreeks “Wallays”

I - Wallays Franciscus - Pastor ovis ofte Schaapherder.
Geboren -1600. Overleden te Tielt -1665.

II - 4. Zijn 4° geboren zoon was: Wallays Franciscus - Landbouwer.
Geboren -1627. Overleden -1667. Gehuwd met Bostoen Judoka.

2015 09 04 135338

III - 3. De derde zoon was: Wallays Guillebert - Landbouwer - cabaretier -
Schepen. Geboren te Hulste 3 nov. 1645. Gehuwd te Lendelede 11 april 1736. Gehuwd met Vervaecke Wilhelmina.

IV - 5. Het vijfde kind was: Wallays Gilbrecht - Landbouwer - Metser -Schaliedekker.

Geboren te Lendelede 13 mei 1694. Aldaar overleden 10 feb. 1761. Gehuwd met Vroman Judoca.

V- 1. Eerste kind. Wallays Gilbertus - Landbouwer.
Geboren te Lendelede 2juni 1715. Overleden te Wevelgem 17 maart 1796. Gehuwd met Roose Johanna Theresia.

VI - 6. Het zesde kind was: Wallays Bernardus Fredericus - Landbouwer.
Geboren te Wevelgem 17 sept. 1757. Overleden te Oekene 14 okt. 1844. 1° x gehuwd Pittem 17 juli 1762 met Mayerbranck Helene. 2° x gehuwd Rollegem Kapelle 15 feb. 1798 met Hieleghem Rosalia.

VII - 2.1. Eerste kind uit 2° huwelijk: Wallays Bernardus Fredericus.
Geboren te Moorsele 27 nov. 1798. Overleden te Leffinge 20 maart 1872. Gehuwd met Devos Catharina Barbara. Zij hadden vier zonen:

VIII - 1 - Wallays Ludovicus -zie verder.
Geboren te Leffinge 14 mei 1840. Overleden te Brugge 16 december 1891.

VIII- 2 - Wallays Edmond -zie verder.
Geboren te Leffinge 27juni 1841. Overleden te Leffinge 11 april 1842.

VIII - 3 - Wallays Edmond -zie verder.
Geboren te Leffinge 31 aug. 1842. Overleden in Maleisië 26 juli
1925.

VIII - 4 - Wallays Désiré Bernardus.
Geboren te Leffinge 26 juni 1852. Overleden te Westkapelle 20 januari 1905.

Over deze 4 kinderen geven wij in détail meer gegevens.

1 Onze Westkapelse Burgemeester Désiré Wallays was de 4° zoon van:

VII -2.1. Wallays Bernard - Rijksveearts - Gemeenteraadslid te Leffinge., Geboren te Moorsele 27 november 1798. Overleden te Leffinge 20 maart 1872. Zoon van Bernardus Fredericus gehuwd met Hieleghem (soms Van Zieleghem) Rosalija.

Hijzelf huwde met Devos Catharina Barbara. Zij was naaister en baatte een kruidenierswinkel uit. Geboren te Gistel 11 januari 1810. Overleden te Leffinge 11 september 1886. Dochter van Joannes en Tack Barbara Genoveva. Bernard Wallays behaalde zijn diploma van “Maréchal Vetérinaire” voor de midden-jury te Brussel op 13 mei 1852.

2 Uit dit huwelijk werden geboren:

VIII -1. Wallays Ludovicus - Rijksveearts en directeur van het stedelijk slachthuis te Brugge, woonde in de Wijk Dl - Sint Maartensbilck. Geboren te Leffinge 14 mei 1840. Na de lagere school te Leffinge, ging hij naar het klein seminarie te Roeselare voor zijn middelbare studies. Hij was er leerling van Guido Gezelle en verbleef er als intern. Overleden te Brugge 16 december 1891.

Gehuwd met Dejonghe Isabelle. Geboren te Ramskapelle 21 december 1844. Overleden te Brugge 23 juli 1889.

2015 09 04 135455Wallays Ludovicus

Uit dit huwelijk sproten 2 kinderen:

VIII - 1 - 1. Wallays Marie Catharina. Geboren te Leffinge 10 jan.1875. Overleden te Brugge 23 juli 1889. Gehuwd te Westkapelle op 13 mei 1893met Goormachtigh Camille Jules - Advokaat pleitbezorger. Geboren te Brugge op 26mei 1861. Zoon van Petrus Joannes en Sylvia Sophia Vergauwe. Zij woonden te Brugge in de Meestraat, 15.

Huweliiksreqister 1862 -1928 - akte 3/1893.

Anno Dom/nl 1893, die 13° mail previo uno banno et dispensat/one obtenta super duobus bannis, coram me /nfrascripto pastore huyus Paroch/ae, matr/monium leg/t/mum contraxerunt Cam/Ilus Julius Goormacht/gh, f/l/us Petr/ Joannes et Sylv/ae Soph/ae Vergauwe, natus Brug/s dle 26° mens/s mail 1861 et Brug/s habitans; et Maria Catbarina Barbara Wallays, fll/a Ludov/c/ et Isabella Josephae Dejonghe, nata in Leffinghe die 10° mens/s januar// 1875 et in hac hab/tans : present/bus test/bus Ludovico Schepens et Theodoro Dav/d. E(miel) Delbecque, pastor.

2015 09 04 135508Wallays Marie Catharina

VIII - 1 - 2. Wallays Helena Isabella. Geboren te Leffinge 23 november 1876.
Overleden te Izegem 30 maart 1893.

VIII -2. Wallays Edmond. Geboren te Leffinge 27 juni 1841. Overleden te Leffinge 11 april 1842.

VIII -3. Wallays Edmond. Geboren te Leffinge 31 augustus 1842. Overleden te Maleisië 26 juli 1925. Hij was leerling aan het Klein Seminarie te Roeselare, en verbleef er als kostganger zoals zijn broer Ludovicus. Rhetorika 1860 -1861. Hij was leerling van Guido Gezelle, zoals onze overgroot-oom De Neve Jan uit Heist, ingetreden als Passionist in Engeland en overleden te Glasgow (Schotland) bij het verzorgen van de typhus lijders.

2015 09 04 135524Wallays Edmond

Op 10 juli 1865 werd hij priester gewijd te Parijs, en studeerde er verder aan het Seminarie der uitheemse missies, waar er op dat ogenblik 3 vlaamse studenten waren. Nadien vertrok hij naar India en werd er Directeur van het “College te Pihang” waar er ongeveer 7 priesters en 100 studenten waren.

Bijlage: (Uit: Dr Frank Baur: Gezelle’s leven en werk, p. 178).

........................
IJsland en den «stuititia-Christi-apostel» Gezelle, die den moed heeft voor zichzelf jarenlang de kroon van het missionarisschap, ‘t zij in Engeland ‘t z(j verderop, van zijn Bisschop af te smeken en, waar hij die toelating niet verkrijgt, in zijn jongens den edelmoedige drang naar verre avonturen, in de gedaante der kristelijke heldhaftigheid, liever ontwikkelt dan de egoïstische gemakzucht en rustige, warme veiligheid van de Vlaamse hokvastheid. Voor hén schrijft hij zijn «Noorsch en Vlaemsch Messe- boekske» (Mei 1860) en jaagt ze onvervaard de studie der Noorse talen in, al moeten ze er, tot woede van Van Hove en tot onrust van brave papa’s, wat minder Grieks en Latijn bij kennen.

Wél overwint Van Hove bij de ouders - en straks ook in Brugge bij den Bisschop; maar Gezelle overwint bij God en in de harten van zijn kinderen. Want ziehier de missie-erelijst, en wie weet hoe onvolledig is ze, van Gezelle’s rechtstreekse of onrechtstreekse geestelijke kinderen: Julius De Baere, Eug. Verbeure, Edw. Van Troostenberghe, Hendrik van Witberghe, Lod. Van den Driessche, CI. Van Hee, René van Honsebrouck~ Hendr. Dobbelaere, Rem! De Ryckere, Pieter De Smedt, Karel De Vos, Al. Samper~ Désiré De Wulf Al. Dhondt, Ed. Goormachtig, Gust. Thiebau, Edm. Wallaeys, Const. Lagae, Cam. Dhondt, X. L. Poulet, Leo Croutelle, Jan De Neve (als een heilige gestorven in Engeland, onder ‘t bedienen der typhuslijders!), Hendrik Berghman, Jan Catulle, X. De Ceuninck, Hendr. Daras, N. De Cloedt, P. H. Delbaere, Felix De Nolf Bruno De Splenter, Jules Dufloer, Leopold Dumelie, Ser. Fieu, Al. Hosten, Ameet Lootens, Karel Malfait, Alfons en Juliaan Maurus, Jules Moerman, Const. Mussely, Napoleon Nono, Freci~, Poupaert, Alf ScherpereeI~ V. Soenens, Edm. Surmont, Em. Van Dale, etc..

VIII -4. Wallays Désiré Bemardus. - Geboren te Leffinge 26 juni 1852.

Hij liep lagere school te Leffinge, nadien in het klein seminarie te Roeselare. Van hem hebben wij een kopij van zijn nieuwjaarsbriefje (1861 ) dat hij op 9 jarige leeftijd schreef naar zijn broer Edmond. Hij deed verder zijn studies voor dokter in de geneeskunde, en behaalde de graad van kandidaat in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde aan de universiteit van Leuven op 4 aug. 1874. Op 18 juli 1877 bekwam hij de graad van kandidaat “Geneesheer, chirurgie en verloskunde” te Gent. Dit moet een toelatingsexamen geweest om zijn studies verder te zetten aan deze universiteit. Désiré begon er dan officieel zijn studies. op 7 aug. 1877.

2015 09 04 135539Wallays Désiré Bemardus

Volgens het “Certificat d’affiliation” kreeg hij zijn inschrijvingsnummer 687 bij de “Pensioenkas voor het Medisch korps” op 8 september 1885. Op 19 sept. 1898 ontving hij de “Médaille de 1ère classe” van het Ministerie van Landbouw en openbare werken te Oostende.

Désiré Wallays huwde voor de wet te Stene op 20 augustus 1885 met Vandesande Nathalia Sophia. Geboren te Stene 26 januari 1864. Haar doopgetuigen waren: Vermeersch Carolus en Vanparijs Rosalia. Zij was een zeer hardwerkende en ondernemende echtgenote. Zij was de dochter van Joseph Franciscus en Zwaenepoel Melanie Sophie. Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend op 25 augustus 1885 door E.H. L. Lawaisse. Op Woensdag 2 maart 1887 vestigde Désiré Wallays zich als geneesheer te Westkapelle in de Dorpstraat, 31 tegenover de molen van Deckers.

Algauw begon dokter Wallays een politieke loopbaan want bij de verkiezingen van 1890 werd hij voor de eerste maal tot gemeenteraadslid benoemd (26 oct. 1890).

Drie dienstmeiden waren werkzaam in het gezin:

 • Vandecasteele Renilde Marie. Geboren te Leffinge 19 april 1871. Zij is meegekomen naar Westkapelle.
 • Desmet Alice Marie van Handzame. Geboren te Handzame 23 september1870.
 • DedeynePhilomène.GeborenteWestkapelle1augustus1881. Zij is later meegegaan naar Brugge.

In 1880 kreeg de gemeente Knokke een concessie van de staat tegen betaling van 5 Fr. om zodoende een gedeelte van het strand uit te baten. In 1893 kwam de badendienst in werking met Dokter Wallays aan het hoofd. Désiré Wallays werd vervolgens voor de 1ste maal op 14 mei 1895 tot burgervader aangesteld en werd daarvan officieel op de hoogte gebracht op vrijdag 27 december 1895. Bij de volgende verkiezingen werd hij herkozen en bleef hij ook Burgemeester tot in 1904. Daarna werd hij opgevolgd door Braet Kamiel.

Uit de lijst der burgemeesters van Westkapelle in de periode 1799 -1914 zien wij dat hij Burgemeester Frans Slabbinck opvolgt vanaf mei 1895 - 1904.

In 1902 dienden er kerkverbouwingswerken uitgevoerd te worden aan de Sint Niklaaskerk te Westkapelle. Volgens het bestek dat op vraag van de kerkfabriek opgemaakt werd, voorzag men een som van 100.000 Fr. die nodig zouden zijn voor het uitvoeren van deze werken. In gezamenlijke vergaderingen van 16 december 1902 en 5 april 1903 met de kerkfabriek besliste de gemeenteraad o.l.v. de liberale burgemeester Désiré Wallays en de katholieke meerderheid tot een toelage van 25.000 Fr. Uiteindelijk kwam de kerkfabriek tussen voor 29.521 Fr. Een aanvraag tot toelage van de provincie en het departement van Justitie leidde tot twee toelagen van ieder 12.500 Fr.

2015 09 04 135600De nieuwjaarsbrief van Desire uit 1861

Meermalen lezen wij in de parochieregisters dat Dokter Wallays het nooddoopsel toediende allicht bij zeer moeilijke bevallingen die toen der tijd thuis gebeurden. Hij was christen liberaal.

Op dinsdag 17 juli 1894 werd hij ook als dokter aangesteld en officieel ingehaald te Knokke; hij liet daar eveneens een mooi huis bouwen met een prachtige tuin in de Fincentlaan, 50 naast Karel De Baerdemaecker, schrijnwerker.

In het Liber Memorialis 1 van de parochie Westkapelle getuigde Pastoor Lagace bij het overlijden van Desire Wallays op vrijdag 20 jan 1905 dat deze liberale burgervader een zeer achtenswaardig man was. Op dezelfde dag werd in de parochieregisters zijn overlijden ingeschreven door E.H. Pastoor Delbecque onder akte Nr. 211905. Hij was ook lid van de Broederschap van het H. Hart.

Zijn overlijden werd op het gemeentehuis van Westkapelle destijds aangegeven op vrijdag 20 januari 1905 om 11 u. door Gustaaf Devis, dienstknecht en Charles Serreyn brouwer.

Na het overlijden van Dokter Wallays, vestigde Dokter Raymond De Beir zich als geneesheer te Westkapelle van 1905 -1914. Hij promoveerde tot dokter in juli 1905 te Gent. De Beir Raymond werd geboren te Uitbergen op 11 jan.1879. Gehuwd met Baervoets Bertha te Heist op 11 juni 1908. Zoon van Désiré en De Palmenaer Anastasia. Overleden te Brugge op 17jan. 1945.

Hij liet een huis bouwen te Westkapelle en zoals zijn voorganger ook een te Knokke in de Lippenslaan 108, Villa Gudrun. Uit de bevolkingsregisters van Westkapelle van 1906 vernemen wij dat Nathalie Vandesande na het overlijden van haar echtgenoot te Knokke op de zeedijk verbleef, in “Hotel du Phare” waar zij waarschijnlijk werkzaam was geweest.

Zij verliet Knokke op maandag 12 maart 1906 met haar zes kinderen, vestigde zich te Brugge alwaar zij ongeveer 6 jaar het hotel “Le Bijou” uitbaatte nabij het station ( Het Zand ). Dit hotel bestaat nog maar onder de naam Hotel “De Middenstand”.

Na ongeveer zes jaar ( einde 1912 begin 1913) week zij uit naar Amerika via Amsterdam. Zij trok naar New Orleans, Louisiana en nam haar intrek bij haar dochter Bertha Wallays die voor verpleegster studeerde, en reeds vroeger was uitgeweken.

Nathalie had in Amerika, zoals vele Belgen, grond gekocht in Florida (in 1906) die bij nader toezien een frauduleuze zaak was geweest, want het was moerasgrond en waardeloos! Zij overleed ergens in Florida in september 1914 (Juiste plaats en datum zijn tot op heden nog niet gekend!).

Uit het huwelijk van Désiré Wallays met Nathalie Vandesande werden er 7 kinderen geboren

IX -1. Clothilde Melanie Wallays: Geboren te Leffinge 26 oct.1886. Overleden te Westkapelle 20 juli 1940. Gehuwd te Westkapelle op woensdag 14 november 1906 met Jacxsens Camillus.

2015 09 04 135616Wallays Clothilde Melanie

Deze werd aanvankelijk ingeschreven als Gustavus maar dit werd later gewijzigd (aangebracht in de rand van de geboorteakte). Geboren te Moerkerke 23 februari 1873. Overleden te Westkapelle 25 februari 1944. Zoon van Benedictus en De Smet Francisca. Hij was dierenarts. Zijn grafzerk is ook nog te zien op het kerkhof.

IX -2. Bertha Nathalie Wallays - verpleegster. Geboren te Westkapelle 28 juni 1886. Overleden in Florida (U~S.A.) 24december 1981. Gehuwd met Philips Alfred in Tampa - U.S.A. op 16januari1922. Overleden op 19 november 1944.

IX-3. Caesarina Catherina Wallays: Geboren te Westkapelle 14 juli 1889. Overleden te Westkapelle op dinsdag 25 februari l890.

IX -4. Edmond Bernard Wallays: Geboren te Westkapelle 22 januari 1891. Huwde te Bécon-les-Bruvères (Paris) op 22 december 1926 met Vienne Gabrielle Marie.

IX -5. Magdalena Maria Wallays: Geboren te Westkapelle zondag 3 juli 1892. Gehuwd te Liverpool (U.K.) met Lucas Willy.

2015 09 04 135631Wallays Bertha Nathalie

Zij hadden 2 kinderen:

X -5. 1. Bill, kapitein ter koopvaardij, die nog steeds in Liverpool (U.K.) woont en gehuwd is met Leach Joan.

X -5. 2. Gabrielle. Geboren in Todsham - Devonshire (U.K.) op 25 februari l920. Gehuwd met: Janssens Joseph. Geboren te St. Jans Molenbeek op 5 oktober 1910. Overleden te Waterloo op 16 december 1986. Zij hadden een grote beenhouwerij te Brussel in de Sint-Catharinastraat en werkten met 14 knechten.

Zij hebben drie dochters:

XI -5. 2. 1. Janssens Anne Marie. Geboren te Elsene OP 3 december 1947.
XI -5. 2. 2. Janssens Marie-Anne. Geboren te Elsene op 30 januari 1950.
XI. 5. 2. 3. Janssens Maria Pia. Geboren te Elsene op 6 juni 1953.

Bill en Gaby waren eveneens op de receptie in het stadhuis in Knokke -Heist.

IX -6. Ludovicus Désideer Wallays:

Geboren te Westkapelle op dinsdag 17 april 1894. Is uitgeweken naar de U.S.A. in 1913 en werkte aanvankelijk als “Horticulturist” in Florida. Kwam naar Michigan rond 1920. Hij werd ingehuurd en opgeleid in Detroit in 1922 bij autobouwer “Studebaker Automobile”. Vanuit Michigan werd hij naar Madrid - Spanje gezonden, om er een verkoopagentschap “Studebaker Pierce Arrow Export Corporation” voor Spanje Portugal en Noord Afrika op te richten. In 1931 kwam hij terug naar Michigan, en bij faling van “Studebaker Automobile” heeft hij het directeurschap van een cementfabriek waargenomen tot aan zijn dood.

2015 09 04 135703Wallays Ludovicus Desideer
met Maud Emma Wilson

Hij huwde Maud Emma Wilson in augustus 1924 te Barcelona. Geboren te Nebraska (U.S. A.) 12 april 1902. Overleed te St. Clair Shores ( Michigan ) op woensdag 14 oktober 1998 bij haar dochter Betty Wallays ( Hoover). De begrafenisdienst werd gehouden op vrijdag 16 oktober in de “Bellaire Chapel of Mortensen Funeral Home” ( Methodist Church), voorgegaan door Rev. Mary Brown. Zij was gegradueerde verpleegster van de “Bellaire High School and Ypsilanti Normal”, en baatte een eigen private kliniek uit in Battle Creek.

Zij was de dochter van William George en Smith Seneth Aletta. Zij hebben 18 kleinkinderen en 38 achterkleinkinderen. Ludovicus Wallays overleed op Vrijdag 20 november 1953 te Battle Creek Michigan (U.S.A.).

Het koppel had als kinderen:

X - 6. 1. Betty Wilson Wallays: Geboren te Barcelona (SP) 27 jul.1925. Zij is “Resource specialist” en werkte bij “Ford & Earl Associates - lnc.” te Troy ( Detroit - U.S.A.). Zij deed het secretariaatswerk van Architect Minouru Yamaski (Yamasaki?) die de wereldwijd bekende en rampzalige W.T.C. - torens te New-York heeft mede fotokopies van de beschrijving en ontworpen en getekend. Van haar bezitten wij tekeningen van de torens. Gehuwd te Battle Creek ( Michigan ) op 30 november 1945 met Hoover Hal Kenneth, van Duitse afkomst, de naam Hoover was aanvankelijk “Huber”. Geboren te Milton Illinois ( U.S.A.) 30 november 1915. Overleden te Detroit op 23januari 1993. Zij hebben 3 dochters.

2015 09 04 135716Wallays Ludovicus Desideer
met Maud Emma Wilson

X - 6. 2. Margaret Wallays: Geboren te Barcelona ( SP) 31jan.1927. Gehuwd eerst met Burroughs Jerry. Geboren te Battle Creek op 23 februari 1926. Voor een tweede maal gehuwd in 1993 met Haffenden James. Zij hebben 4 eigen kinderen en 1 geadopteerde zoon.

2015 09 04 135730Wallays Ludovicus Desideer
met Maud Emma Wilson

X - 6.3. Gabrielle Clotilda Wallays: Geboren te Madrid (Sp) op 5 dec. 1928. Gehuwd 1° x met Sweet ....., 2° x met Case Harold, 3° x met Koenig David. Verloor 3 echtgenoten en stierf zelf te Grand Rapids (Michigan) op 14 jan. 1986. Uit die drie huwelijken werden vijf kinderen geboren.

X - 6.4. Carmen Marie Wallays: Geboren te Belaire (Michigan) op 16 feb. 1933. Gehuwd 1° x te Battle Creek (Michigan) in 1953 met Wawzysko Michael. Geboren te Girard Township (Michigan) op 26 nov. 1929. Overleden te Battle Creek op 8 sept. 1998. Gehuwd 2°x te Battle Creek met Garratt ... Zij kreeg vijf kinderen.

IX - 7. Gabriel Rachel Wallays: Geboren te Westkapelle zondag 25 augustus 1895. Gehuwd een 1° x De Wynter Maximiliaan, Advocaat te Brugge. Gehuwd een 2° x met een vrederechter van en te Gent. Overleed kinderloos, plaats en datum vooralsnog onbekend.

Na hun “Trip to their roots (Westkapelle)” werden vanuit Michigan veel dankbetuigingen gestuurd naar het College van Burgmeester en schepenen voor hun mooie en hartelijke ontvangst op het stadhuis ( Tam-Tam van 24 mei 2000), naar Schepen Danny Lannoy voor zijn gewaardeerd woordje in hun eigen taal op de receptie, naar E. H. Lavaert Jan voor zijn rondleiding en uitleg in de St.-Niklaaskerk — Westkapelle en naar Mevr. Albert Snauwaert om haar eerste brief naar ons door te spelen.

2015 09 04 135744Groepsfoto op het stadhuis te Knokke-Heist ter gelegenheid van de receptie.
Van links naar rechts: Dewilde Cecile, Couwyzer Jozef, Wallays Margaret, Lucas Bill, Danny Lannoy, Wallays Betty, Janssens Maria Pia, Lucas Gaby

Betty en Margaret Wallays, Bill en Gabby Lucas die ons bezochten, zijn zo dankbaar, en in naam van hun familie, eveneens de 18 kleinkinderen en de meer dan veertig achterkleinkinderen van Desiré Wallays, omdat wij probeerden ons steentje bij te dragen naar gegevens over hun zo gewaardeerde grootvader.

Geraadpleegde bronnen:

 • Parochie registers (P.R.) Westkapelle en Knokke.
 • Stadsarchief Knokke-Heist.
 • Rijksarchief Kortrijk.
 • WF-archief te Handzame en Oostende.
 • Uitgaven van Dhr. D. Lannoy -schepen.
 • Uitgave over de Wallays’ door F. Wallays van Rumbeke-Roeselare.
 • “Uit Gezelle’s leven en werk” door Dr. Frank Baur.
 • Opdedrinck -Westkapelle

Burgemeester - Dokter Désiré Wallays (1895-1904) Westkapelle. Kleindochters op zoek naar hun “Roots”

Jozef Couwyzer - Cecile Dewilde

Rond de Poldertorens
2004
03
114-130
Mado Pauwels
2015-09-07 16:45:29

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Contact
Copyright © 2019  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.