headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
1880
Louis Devos, echtgenoot van Moeder Siska, richt zijn staakmolen, "De molen van Devos", op.
apr 1880
Het "brandspuiterskorps" van Westkapelle wordt terug ingericht.
1880
Mude (Sint-Anna-ter-Muiden) met zijn 125 inwoners wordt in 1880 bij Sluis gevoegd.
1880
De gemeenteraad van Dudzele wordt op de vingers getikt omdat de raad de Fanfare Noordergalm bevoordeligt t.o.v. de Fanfare van de Xaverianen.
1881
De gemeentesecretaris Julien Lagravière van Knokke neemt ontslag en wordt opgevolgd door Lodewijk Dubois.
1881
In Westkapelle volgt Leopold Vermeire de hr. Jan Schotte op als veldwachter.
jun 1881
De Gemeenteraad van Westkapelle steunt een voorstel om de spoorlijn die tot Heist loopt , door te trekken tot Sluis.
1881
In maart 1881 stuurt Dudzele een verzoek naar het Parlement om het ontwerp van het nieuwe Zeekanaal te steunen.
1881
Molenaar Frans Vanholme uit Dudzele verkijgt in juni 1871 de toelating om 'een werktuig met stoomketel van zes paarden kracht ten einde een mekanieke maalderij in ter richten' te plaatsen (stoommachine).
1881
Onderpastoor Amaat Vyncke verlaat Dudzele in het voorjaar van 1881 en hij wordt Witte Pater.
1882
De Gemeenteraad van Ramskapelle bestaat uit burgemeester F. Pintelon, schepenen L. Demuynck en J. Vermeire en de raadsleden P. Bulcke, Frans Tavernier en August Degroote.
1882
Dries Verheye bouwde de barak van de Kustwacht om tot het Pavillon du Phare op het strand van Knokke en bouw van het houten paviljoentje Estaminet 'Au Congo' bij de Vuurtoren door vuurtorenwachter Frans LÃ tzenrath: de eerste Knokse etablissementen bij de zee.
1882
Dries Verheye bouwde de barak van de Kustwacht om tot het Pavillon du Phare op het strand van Knokke en bouw van het houten paviljoentje Estaminet 'Au Congo' bij de Vuurtoren door vuurtorenwachter Frans LÃ tzenrath: de eerste Knokse etablissementen bij de zee.
1882
Dries Verheye bouwde de barak van de Kustwacht om tot het Pavillon du Phare op het strand van Knokke en bouw van het houten paviljoentje Estaminet 'Au Congo' bij de Vuurtoren door vuurtorenwachter Frans LÃ tzenrath: de eerste Knokse etablissementen bij de zee.
1882
Dries Verheye bouwde de barak van de Kustwacht om tot het Pavillon du Phare op het strand van Knokke en bouw van het houten paviljoentje Estaminet 'Au Congo' bij de Vuurtoren door vuurtorenwachter Frans LÃ tzenrath: de eerste Knokse etablissementen bij de zee.
1882
Dries Verheye bouwde de barak van de Kustwacht om tot het Pavillon du Phare op het strand van Knokke en bouw van het houten paviljoentje Estaminet 'Au Congo' bij de Vuurtoren door vuurtorenwachter Frans LÃ tzenrath: de eerste Knokse etablissementen bij de zee.
1882
Louis van Steene wordt hoofdonderwijzer in de Gemeenteschool van Knokke.
1882
Louis van Steene wordt hoofdonderwijzer in de Gemeenteschool van Knokke.
1882
Schoolstrijd in Knokke.
ma 13 nov 1882
De Gemeenteraad van Westkapelle geeft een gunstig advies voor de aanleg van de tramlijn van Brugge over Dudzele en Westkapelle naar Sluis en Knokke.
za 2 dec 1882
De Gemeenteraad van Ramskapelle stelt een nieuw schoolreglement voor.
1882
In september 1882 is de gemeenteraad van Dudzele als volgt samengesteld: burgemeester P. Debree, schepenen P. Maenhout en Frans Proot, leden K. Demuynck, Jozef Lefief, E. Raes, F. Claeys, Loedewijk Vermeire en Frans Vandecasteele, secretaris L. Devlauw.
1882
In oktober 1882 krijgt molenaar Karel Proot van de Proots Molen in Duzele van de gemeente de toelating om 'een stoomwerktuig ten dienste van het malen van granen, stampen van oliegevende gewassen, gorten, droogen en maken van suikerij' te plaatsen 'ten dienst van zijnen reeds bestaanden koornwind en oliemolen.'
1882
De Gemeenteraad van Dudzele heeft geen bezwaar tegen de oprichting van een 'openbare marktplaats' in Heist.
1883
De eerste badkar, geleend in Heist, komt op het strand van Knokke.
1883
De eerste badkar, geleend in Heist, komt op het strand van Knokke.
1883
De eerste badkar, geleend in Heist, komt op het strand van Knokke.
1883
De eerste kunstenaars (Van Rysselberghe, Wijtsman, Cassiers, Schlobach) komen naar Knokke. Alfred Verwee verbleef vanaf dat jaar regelmatig in Knokke.
1883
De eerste kunstenaars (Van Rysselberghe, Wijtsman, Cassiers, Schlobach) komen naar Knokke. Alfred Verwee verbleef vanaf dat jaar regelmatig in Knokke.
1883
De eerste kunstenaars (Van Rysselberghe, Wijtsman, Cassiers, Schlobach) komen naar Knokke. Alfred Verwee verbleef vanaf dat jaar regelmatig in Knokke.
okt 1883
Gemeentesecretaris Lagravière van Westkapelle wordt opgevolgd door Valentin Verhaeghe.
za 29 dec 1883
De Zoute Polder ruilt met de Staat de Zeeweg tegen een pad door de duinen.
1883
Op 1 januari 1883 wordt het luiden van de politieklok afgeschaft in Dudzele.
wo 13 feb 1884
Het Gemeentebestuur van Heist past de straatnamen aan (cfr. ook 6
di 25 mrt 1884
De Oude Kerk van Heist wordt afgebroken.
jul 1884
Reeds drie badkarhouders op het strand van Knokke.
1884
Na klachten, besluit de gemeenteraad van Dudzele om enkele lantaarnen op te stellen bij de bruggen van de afleidingsvaarten.
1884
Wanneer de katholieke partij in 1884 weer aan de macht komt wordt de vroegere Schoolwet teruggeschroefd. De gemeente Dudzele schaft de eigen gemeentelijke meisjesschool af op 20 september 1884. De gemeentelijke jongensschool wordt vanaf dan een gemengde school.
1884
Na een grote schoolhervorming blijven in Dudzele twee scholen over de vrije aangenomen meisjesschool St.-Gregorius en de gemeentelijke gemengde school. Op 31 december 1884 telt de meisjesschool 156 leerlingen en de gemeentschool 137.
1885
Aanleg van de Oosthoekstraat op de geëffende Paulusdijk.
1885
De familie Lippens laat beplantingen aanbrengen in het duinengebied van de Blinckaert (latere Sparrenbos).
1885
De familie Lippens laat beplantingen aanbrengen in het duinengebied van de Blinckaert (latere Sparrenbos).
1885
De familie Lippens laat beplantingen aanbrengen in het duinengebied van de Blinckaert (latere Sparrenbos).
1885
Moeder Siska begint wafels te bakken.
feb 1885
Leopold Desutter wordt burgemeester van Heist.
wo 18 feb 1885
De Gemeenteraad van Heist bespreekt de toestand van het onderwijs en neemt enkele besluiten.
wo 18 mrt 1885
Opnieuw krijgen een aantal straten in Heist een nieuwe naam (cfr. ook 13
do 30 apr 1885
Een Koninklijk Besluit benoemt Jan Deckers tot burgemeester, Frans Slabbinck en Jozef Vandamme tot schepenen van Westkapelle.
ma 20 jul 1885
Bakker Lievens bouwt het estaminet 'La Marguerite' bij de Knokse vuurtoren. Opening.
ma 20 jul 1885
Bakker Lievens bouwt het estaminet 'La Marguerite' bij de Knokse vuurtoren. Opening.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Contact
Copyright © 2019  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.