Welkom

ca. 700

De Duinkerke II-transgressie is nog voor het jaar 700 afgelopen. De schorreflora is gevorderd tot een lijn, even ten noorden van de latere dorpen Klemskerke, Uitkerke en Ramskapelle (ca. 11 km ten noorden van Brugge). In de strandvlakte blijven nog enkele kreekaders (Vertinge en Beukemare).

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
19

Afdrukken