Welkom

ca. 1060

De Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk)sluit het schorrenland ten oosten van de Gentele in. De verst vooruitgeschoven terpen, o.a. Raaswalle, de Rugge en de Hoge Wal bij Veldegoed liggen precies binnen de dijk.

Maurits Coornaert

Heist en de Eiesluis
Tielt : Lannoo, 1976. - 474 p. : ill.
20

Afdrukken