Welkom

1241

In 1241 krijgt Mude stadsrechten van Johanna van Constantinopel en Thomas van Savoie : rechten op vishandel, pek, een jaarmarkt en het waterbaljuwschap.

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
7

Afdrukken