Welkom

1243

De haven van Aardenburg wordt uitgegraven tot aan de Slependamme of Zeedam (iets den noorden van het huidige Draaibrug).

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
3

Afdrukken