Welkom

1262

Schippers van Monnikerede nemen in 1262 deel aan de Vlaamse krijgstocht in Zeeland.

Jos De Smet

Monnikerede : een verdwenen zeestad van het Zwin
Brugge : Gidsenbond, 1941. - 12 p. : ill.
4

Afdrukken