Welkom

november 1293

In november 1293 dankt Sluis graaf Gwijde van Dampierre voor de tolvrijheid en belooft hem de opbrengst van de belasting op inkomende wijn, een aandeel uit de tolkas van Damme en ook het maalrecht van Sluis.

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
16

Afdrukken