Welkom

13 mei 1293

In een brief dd. 13 mei 1293 bepaalt graaf Gwijde van Dampierre het rechtsgebied van Sluis en stelt hij Sluis vrij van tol.

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
227; 228

Afdrukken