Welkom

1296

Willem Coley schenkt aan de monnik Petrus Maroie een bijbel, een handschrift met sententies en boeken over natuurkunde en aan monnik Willem Brokera een handschrift met commentaren van Thomas van Aquino. Als tegenprestatie wil hij na zijn dood worden begraven in de abdij Ter Doest (Lissewege).

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
23

Afdrukken