Welkom

1310

Om de financiele problemen te lenigen verkoopt de abdij Ter Doest (Lissewege) 300 gemete land.

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
26

Afdrukken