Welkom

14 maart 1316

De graaf geeft op 14 maart 1316 het waterrecht volledig terug aan Mude. Sluis protesteert heftig.

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
17

Afdrukken