headerbg bl

Welkom

En .. meer dan ooit Heist leeft !!!!!!!

Beste leden,

Hier zijn we weer terug, en reeds met het tweede boekje 1987, want we blijven zeker niet bij de pakken zitten.

In ons bestuur hebben oud en jong de koppen bij elkaar gestoken en het resultaat kunt U nu reeds bemerken. Nog nooit is het tweede boekje zo vlug verschenen , maar dit is niet alles. Meer en meer zullen nieuwere ideeën uitgewerkt worden, waarvan al onze leden zullen kunnen medegenieten.

In dit nummer een artikeltje van Georges Parez die zijn hart aan Heist heeft verloren, en die zoveel heeft gedaan om het welzijn van ons vissersdorp en badstad.

In een artikel van ons bestuurslid Georges De Vent, kunt U kennis maken met Hector Goetinck, een Heistenaar die door zijn hobby bekendheid verwierf.

En in een artikel van Jules De Vocht komt U wat meer te weten over de eens zo bekende brouwerij van de “Van Besien”, jammer dat tijden en omstandigheden knagen, dat iets wat vroeger tot de fierheid van Heist behoorde nu verkrot en zoals de schrijver het zegt, onze dorpskern ontsiert.

Wij hopen dat U aan dit tweede nummer terug een tijdje plezier beleeft, voor de oudere leden zullen er beslist enkele herinneringen naar boven komen, wij hopen dat ze U terug meenemen naar die vervlogen tijd en U nog even laten nagenieten.

Tot slot bekijk nog even de kaft van ons blad, denk bij U aankopen aan onze adverteerders.

Met dank en zeer genegen
het bestuur en secretaresse
Mia Oosterlinck

logo-heyst-leeftZANGFESTIVAL
VOLKS -EN VISSERSLIED

EERSTE PRIJS 10.000 Fr. !!!!

************************

Als Vereniging voor het behoud van het Heistse Volks- en Visserseigen richten wij dit jaar terug een festival in van Volks- en vissersliederen Iedereen die zo een lied kent en kan zingen kan deelnemen.
Eventuele groepen zijn ook welkom.

Het gaat hier echt niet om professionele zangers, iedereen kan deelnemen, en iedere deelnemer zal dan ook met een prijs beloond worden. Het dragen van typische klederdracht kan alles maar verfraaien maar is niet noodzakelijk.

LET WEL !!!!!! D0E MEE want er zijn prachtige prijzen te winnen en zoals we reeds vermelden iedere deelnemer wordt met een prijs beloond.

WAAR ???: In ‘t Boerenhof , Stationsplein 8390 Kn. HEIST
WANNEER ?????: Op 4 JULI aanstaande om 19.00 u.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door KURT VLIETINCK. U kan niet zingen, geen nood zo een avond mag je beslist niet missen, dan kom je als toeschouwer, want we maken er een gezellige avond van.

Eerst kan U deelnemen aan een Breugheliaans buffet voor slechts 350,-fr om dan mee te genieten van de voorgedragen liederen, gevolgd door de uitreiking van de prijzen, EN DAARNA zelf eens de beentjes losgooien op de tonen van prachtige dansmuziek.

WACHT NIET !!!!!! SCHRIJF NU IN !!!

Gebruik onderstaand inschrijvingsformulier en stuur hem naar “HEYST LEEFT”, Koudekerkelaan, 30, 8390 Heist of Consiencestraat, 14 , 8390 Heist.
Voor alle nodige inlichtingen zijn wij te bereiken op tel. n° 51 13 33 of n° 51 20 94

________________________________________________________

INSCHRIJVINGSFORMULIER: Zangwedstrijd Volks en Visserslied.
NAAM:……………………………………
ADRES:………………………………….
Wenst deel te nemen aan de zangwedstrijd met
NAAM VAN HET LIED:………………………………….
MUZIKALE BEGELEIDING: Gewenst - Zelf in het bezit van muzikale begeleiding

________________________________________________________

WENST DEEL TE NEMEN AAN HET BREUGHELIAANS BUFFET: JA — NEEN
AANTAL PERSONEN:……………………………………
Voor alle verdere nodige inlichtingen nemen wij terug contact op.

KOMT U NIET ZINGEN - OOK NIET ETEN - KOM TOCH het loont de moeite

INKOM GRATIS

En .. meer dan ooit Heist leeft !

Mia Oosterlinck

Heyst Leeft
1987
02
001-001
Ludo Sterkens
2015-05-27 10:08:58

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.