headerbg bl

Welkom

De bevolking van Ste-Katerine-Buiten-Damme in 1748

Dr. Jos. De Smet

Wanneer in 1795 de huidige gemeente Damme werd gevormd, werd zij samengesteld uit twee onderscheidene delen: eerst de vroeger onafhankelijke stad Damme, en anderzijds de parochie van Sinte-Katerine, die vroeger afhing van het Brugse Vrije, en die het huidig landelijk deel vormt van de gemeente Damme.

Daar de Parochie Sinte-Katerine onder het Brugse Vrije lag, werd aldaar in 1748 ook een volkstelling gehouden. Het algemeen totaal van deze telling bedroeg: 44 huisgezinnen, 213 inwoners, waaronder 112 van het mannelijk en 101 van het vrouwelijk geslacht. Er waren 97 kinderen, waaronder 47 jongens en 50 meisjes. De inwoners gebruikten 23 knechten en 11 meiden. De totale oppervlakte van de bebouwde landbouwgrond, de weiden inbegrepen, bedroeg: Gem. 1035-1-98 roeden.

I. De Grote Gebruikers

 • Joannes Turfhoop, 37 jaar + Felicitas Lecot, 45 jaar: 7 knechten waaronder een schaper (45,28,23,21,46,48,17,14 j), 1 meid (22 j) G 217-2-46 roeden.
 • Pieter Pijnck, 54 j + Marie Lievens, 63 j: 2 zonen (36, 24 j), 2 knechten (24,15 j), 1 meid (22 j), Gem. 104-2-0 roeden.
 • Joos Bonte, 39 j + Joanne Rougers, 54 j: 1 zoon (26 j), 1 dochter (14 j), 1 knecht (19 j), 1 meid (25 j), Gem. 129-2-0 roeden.
 • Weduwe Jacob Galle, 33 j: 4 zonen (11,6,3,1 j.), 1 dochter (8 j.), 3 knechten (33,18, 52 j), 1 meid (18 j.), Gem. 165-0-74 roeden.
 • Leo Dalle, 37 j + Joanne Danneels, 22 j: 1 knecht (20 j.), 1 meid (23 j.) Gem. 60-2-0 roeden.
 • Philips Van Damme, 55 j + Adriane Spejole, 57 j: 3 dochters (26,23,17 j.), 2 knechten (27,22 j.), Gem. 104-1-81 roeden.
 • Pieter De Deckere, tiendepachter, 52 j + Anna De Neve, 25 j: 2 knechten (23,12 j.), 1 meid (15 j.), Gem. 108.
 • Vidua Jacob Van de Gejuchte,43 j: 1 zoon (14 j.), 3 dochters (12,9,6 j.), 1 knecht (21 J.) 1 meid (33 j.) Gem. 87-0-37 roeden.
 • Pieter Tybout, 51 j. + Jacoba Van Damme, 39 j.: 1 dochter (4 j.), 1 knecht (12 j.) Gem. 24.
 • Gillis De Nolf, 40 j. + Joanne Carton, 40 j.: 3 zonen (10,3,1 j.) 1 dochter (7 j.), 1 meid (15 j.) Gem. 52.
 • Jan Deckers, 48 j.+ Adriane Galliaert,53 j.: 2 zonen (24,10 j.),1 dochter (24 j.) 1 knecht (16 j.) Gem. 47.
 • Pieter Antone, 48 j.+ Josintje Van Rentergem, 44 j.: 3 zonen (15,12,4 j.), 1 dochter (10 j.), Gem. 20-2-10 roeden, 1 paard.
 • Leo Rammelaere, 33 j.+ Rosa Valcke, 28 j.:1 dochter (3 j.), Gem.9-1-50 roeden , 1 paard .

Samen dertien gezinnen met 82 personen: 48 man. 34 vrouw. Daaronder 29 kinderen: 16 jongens en 13 meisjes. 20 knechten, 9 meiden. Gem 913-0-52.

II. De Ambachtslieden

 • Gillis De Pauw, molenaar, 63 j.: 1 zoon (48 j.), 1 knecht (24 j.).
 • Pieter Bossaer, tiendepachter, paardesmid, herbergier,33 j. + Marie De Meester, 51 j.: 3 dochters (15,14,8 j.), 1 knecht (23 j.), Gem. 1-2-0. Roeden
 • Pieter Bosseur, herbergier, wagenmaker, 33 j. + Isabelle Cabooter 25 j.: 1 zoon (3 j.), 1 dochter (5 j.), 1 knecht (22 j.), 1 meid (25 j.), Gem. 1-1-0 roed.

Samen 3 gezinnen met 15 personen: 8 man. 7 vrouw.; daaronder 6 kinderen: 2 jongens, 4 meisjes. 3 knechten, 1 meid. Gem 3.

III. De arbeiders en de kleingebruikers

 • Joannes De Wulf, 36 j. + Isabelle Rotsaert, 24 j.: 3 dochters (7,3,1 j.) G. 20.
 • Pieter Breinaert, 67 j.+ Ierina Reugers, 54 j.: 1 zoon (15 j.), Gem 6-1-50 roe.
 • Laureins Hoens, 59 j. + Martine De Paepe, 73 j.
 • Jan De Backere, 40 j.+ Barbara De Wulf, 46 j.: 4 zonen (13,11,7,4 j.), 2 dochters (9,1 j.), Gem 25-2-0 roeden.
 • Lieven Van Herzeele, 40 j. + Pieternelle Verbeke, 30 j.: 2 zonen (7,4 j.), 2 dochters (9,2 j.), Gem 13.
 • Joos Van Welden, 39 j. + Joanne Tyhou,30 j.: 2 zonen (16,13 j.), 1 dochter (18 j.), Gem 3-2-0 roeden.
 • Joos De Smit, 33 j. + Marie Tietens 61 j.: 1 zoon (18 j.), en de moeder van de man (68 j.) Gem 3-2-70 roeden.
 • Laureins Fockedey, 62 j. + Catharine Van Hulle, 76 j.: 1 meid (15 j.), Gem 9-1-56 roeden.
 • Jan Popstaele,50 j.+ Adriane Goormachtigh, 44 j.:2 dochters (15,12 j.), Gem 2-0-40 roeden.
 • Ignatius Strubbe, 24 j.+ Marie De Smit, 28 j.: 3 dochters (7,6,4 j.), Gem 12-1-0 roeden.
 • Jan Bauwens 33 j. + Pieternelle Van Loo, 23 j.: 1 zoon (8 j.).
 • Michiel Fernoys, 36 j.+ Joanne Fevere, 29 j.: 1 zoon (4 j.), 1 dochter (1 j. ), Gem 8-1-50 roeden.
 • Joos Piesens, 50 j.+ Celie Houfnagel, 39 j.: 4 dochters (15,11,7,2 j.) Gem 8.
 • Pieter De Brouwere, 37 j.+ Pieternelle Grimmynck, 64 j.: Gem 2-2-20 roeden.
 • Cornelis De Prest, 72 j.+ Marie De Bruyckere, 40 j.:3 zonen (22,14,9 j.) G. 11.
 • Joan.Bapt. Dulst, 47 j.+ Joanna Laeters, 36 j.: Gem. 0-2-0 roeden.
 • Marin Goossens, 44 j.+ Cath. Van Waetermeulen, 39 j.: 2 zonen (19,10 j.) 2 dochters (14, 1 j.) Gem. 1.
 • Joseph Fevere, 32 j.+ Isabelle Fackier, 26 j.: 1 zoon (2 j.), 2 dochters (4,1 j.).
 • Filips De Waele, 49 j. : 1 dochter (15 j.), Gem. 1.
 • Ad!iaen Morrevoet, 36 j.+ Anna De Coster, 36 j.: 1 zoon (3 j.), 2 dochters (12,5 j.).
 • Pieter Van de Vyvere, jongman 36 jaar.
 • Jacob Vermeisch, 34 j.+ Joanne Van de Vyvere, 40 j.: 2 zonen (9,1 j.) 1 dochter (3 j.).
 • Pieter Vermynck, 36 j.+ Joanne Van den Berghe, 34 j.: 2 zonen (10,2 j.), 1 dochter (2 j.).
 • Jacob De Bats, jongman 20 j., "synde in aermgestaethede, wonende op syn selven".

Samen 24 gezinnen met 91 personen: 47 mannen, 50 vrouwen. Daaronder 50 kinderen: 23 jongens en 27 meisjes, alsook één meid. Gebruikt land: Gem. 119-1-86 roeden.

IV. De Disgenoten

 • Michiel Fackier, 59 j. + Marie Vermynck,32 j. Gem 0-2-60 roeden.
 • Jan Rassau, 38 j. + Adriane De Smit,31 j.: 2 zonen (6,2 j.).
 • Geeraerd Van Hulle, 29 j.+ Marie De Smit, 28 j.: 1 dochter (8 j.).
 • Helena Breinaert, weduwe, 58 j.: 1 dochter (22 jaar).

Daarbij nog vier jongens van 11,7,16 en 14 jaar, alsook vier meisjes van 9,15,12 en 10 jaar, uitbesteed door de Dis.

Samen 4 gezinnen met 11 personen, 5 mannelijke en 6 vrouwelijke; daaronder 4 kinderen: 2 jongens en 2 meisjes; alsook de acht kinderen buiten gezin. Wat het volledig aantal armen brengt op 19 personen.

Leeftijdsklassen:

 • 0 - 10  :   55
 • 11 - 20 :    44
 • 21 - 30 :    40
 • 31 - 40 :    37
 • 41 - 50 :    15
 • 51 - 60 :    13
 • 61 - 70 :    6
 • 71 - 80 :    3   : 1 man van 72 en 2 vrouwen van 73 en 76 jaar.

00000000000000     000000000     000000000000000

De bevolking van Ste—Katerine-buiten-Damme in 1748

Dr. Jos. De Smet

Rond de Poldertorens
1965
02
075-076
Achiel Calus
2016-03-25 11:59:43

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.