Welkom

Verslagen en Mededelingen
1. Duitse decoratiekunst te Lissewege(1914-18)

Johan Ballegeer

Zoek “Rond de Poldertorens” 1ste jg. nr. 4 blz. 26. Op de 6de en de 7de regel lees je: “We zijn boterhammen gaan eten naar de Drie Koningen (te Lissewege) en hebben er zitten kijken naar de fraaie silhouetten op de herbergmuren”.

Dit schreef J. Rau in een verslag van één van onze allereerste heemkundige wandelingen. Eénentwintig jaar geleden! Ik beloofde toen aan de voorzitter een tekst te maken voor ons blad.

En iedereen weet dat ik altijd woord houd .. als je maar lang genoeg kunt wachten, Ondertussen zijn deze “fraaie silhouetten” sedert een paar jaar verdwenen en heet ‘In de Drie Koningen’, spijtig genoeg...”In de Oosthoek”.

En ik... Ik was mijn notities kwijt over deze silhouetten. En vandaag vind ik ze terug!

Wat stond er op die muren? Boven de lambrisering schilderde de kunstenaar van dienst in wat eens de mess der officieren was van het “Kaiserliches Marinekorps Flandern” volgende taferelen:

 1. Twee Duitse land-stormers die eten klaarmaken in een veldkeuken. (Wie zei er toen weer: De Duitsers waren wel smeerlappen, maar ze hadden toch goeie soep?)
 2. Wagen met paard (in ‘40 nog steeds het model van ‘14!) beladen met Duits brood, terwijl achteraan een Lisseweegs jongentje en een meisje brood pikken. De pijp rokende en zweep zwaaiende koetsier gebaart van wanten.
 3. (Boven de schouw) Twee soldaten wringen de was uit. Een vrouw put water (collaboratrice ! Zullen wel heur haar afgesneden hebben!) en een hondje plast tegen de uitgewrongen was. (Hondje was in de weerstand, gedecoreerd en rechthebbend!)
 4. Etende soldaten. Ze eten vis en één heeft een borstel bij de hand. (Waarschijnlijk uitbeelding van een of andere spreuk).
 5. Vlaamse vrouw en Duits soldaat wisselen eten uit. (Misschien wisselden ze voor- of nadien nog wat anders uit!)
 6. Soldaat in veldtenue sleept een kooi met pluimvee en een stuk spek. (Gaat blijkbaar met verlof nach die Heimat.)
 7. Drie land-stormers zitten te kaarten op een bierton. (Dit was geen silhouette, maar een soort zwart en sepia grisaille)
 8. Vrouw met kind slaat een babbeltje met een Duitse marinier. (Ik herinner mij als kind wie men hierin afgebeeld zag!)
 9. Een verpleegster.
 10. Een kruiser.
 11. Een land-stormer-marinier.
 12. Een matroos.
 13. Een onderzeeër.
 14. Een huzaar.

De taferelen 1 tot 8 zijn karikaturaal en met veel zin voor humor uitgebeeld; 9 tot 14 waren ovale medaillons.

**
*

Verslagen en mededelingen: 1. Duitse decoratiekunst te Lissewege (1914-18)

Johan Ballegeer

Rond de Poldertorens
1981
01
035-036
Mado Pauwels
2016-11-24 13:41:46

Afdrukken