headerbg bl

Welkom

Het Rode Kruis afdeling Heist

R. Vlietinck

Onbaatzuchtig, vol toewijding, bescherming en hulp verlenen aan alle noodlijdenden en slachtoffers van natuur- en oorlogsrampen… ziedaar het doel en de reden van het bestaan van de plaatselijke korpsen van het Rode Kruis.

Wie zich wil vergewissen of de activiteiten daaraan beantwoorden, kome zien naar de tentoonstelling waar dit alles op een empirische wijze zal aangetoond worden.

Alle belangstellenden zijn welkom.

We willen de activiteiten van de afdeling bekend maken, ook als dank en hulde aan de vele medewerkers en medewerksters, voor hun werk en offer gebracht ten bate van de evenmens.

Moge de hoogste beloning zijn te beseffen daar belangloos te hebben toe bijgedragen. Dat niemand het ons ten kwade neme indien iets of iemand zou vergeten zijn, want alles opgeven wat verwezenlijkt werd en iedereen vernoemen die daarin zijn aandeel heeft, is onbegonnen werk.

In de periode 1914-1918 had de Heer De Baecke, econoom, de leiding. De activiteiten vonden plaats in Hotel de Bruges en Hotel du Phare.

De naoorlogse periode van 1918 tot 1939 werd geleid door dr. Coene Delaey en Mevrouw de Gheldere. Het betrof de voortzetting van de normale werking onder diverse namen.

Tijdens de tweede wereldoorlog had dr. Delaey de leiding en zijn grote verdienste bestaat in de herinrichting van de afdeling en met behulp van een vernieuwd bestuur slaagde hij erin drie posten te bezetten voorzien van het nodige personeel en materiaal. Hij slaagde er ook in de bijzonder gewaardeerde Zwitserse hulp te verkrijgen. In de relatief kalme perioden werden cursussen ingericht en gezellige bijeenkomsten georganiseerd.

Na de oorlog was het dr. Leclercq die zorgde voor de personeelsopleiding, meehielp aan de evacuatie en een sociale dienst uitwerkte.

Van 1953 tot 1965 was dr. Gobert voorzitter. Hij deelde de werking in met alle aandacht voor het inrichten van cursussen, personeelsopleiding en een rampenfonds. De afdeling werkte verder op vredesvoet en besteedde nu ruime aandacht aan de sociale problemen en de invaliden,

Van 1965 tot 1972 was dr. Van Cauwenberghe voorzitter. We noteren het inrichten van cursussen E.H.B.O., het organiseren van een bal en het inrichten van vele bijeenkomsten.

Ook aan de organisatie van bloedcollecties werd bijzondere aandacht besteed.

Vanaf 1972 wordt de afdeling geleid door de gebroeders Vandamme. Een jeugdafdeling krijgt vorm, er wordt gezorgd voor de opleiding van helpers, het didactisch materieel wordt aangevuld.

Het Rode Kruis afdeling Heist

R. Vlietinck

Heyst Leeft
1976
01
006-006
Ludo Sterkens
2018-08-14 17:22:19

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.