Een beestenboel in de Zwinduinen en –polders!zeno-beestenboel-geitIn mei legt elke vogel een ei, maar in het Vlaams natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’ is het een beetje anders. De werken van het LIFE-natuurproject ZENO lopen stilaan op zijn einde en alle wandel-, fiets- en ruiterpaden zijn opnieuw aangelegd. Tijd dus om de grote en kleine grazers in het gebied los te laten!

In het noordelijk begrazingsblok lopen sinds augustus 2008 negen Shetlandpony’s en vier vrouwelijke Duinengeiten. In december 2009 kregen deze ‘miekes’ mannelijk gezelschap van een mooie, volwassen bok ‘Dolf’. En jawel, begin deze maand zijn de eerste geitjes geboren! Op 12 mei stond de teller op zes lammetjes, maar hoogstwaarschijnlijk komen er nog bij. In de Far West grazen sinds december 2009 zes volwassen Schotse Hooglanders. Deze koeien zorgen met hun grote horens dat het gebied niet dichtgroeit met Duindoorn en gras, zodat de typische duinplanten weer kansen krijgen om er te groeien!

zeno-beestenboel-luchtfotoIn de Kleyne Vlakte zijn alle natuurherstelwerken zo goed als achter de rug, enkel op de natste plaatsen dienen nog wat graafwerken te gebeuren. Ook het uitkijkpunt ter hoogte van het vroegere kartingterrein moet nog geplaatst worden. Door de natte winter kon namelijk niet alles worden afgewerkt voor het broedseizoen. Deze werken zullen gebeuren in september 2010. Dit zullen dan ook de laatste werken zijn van het LIFE natuurproject ZENO. De Kleyne Vlakte vormt nu samen met het deelgebied ‘Tobruk’ een begrazingsblok van bijna 100 hectare! Hierin grazen sinds april 2010 een 20-tal jonge Schotse Hooglanders. Deze dieren komen uit Schotland, maar zijn door hun winterhardheid, zelfredzaamheid en karakter perfecte grazers voor duinengraslanden. Onze ‘gewone’, al dan niet streekeigen runderen en paarden kunnen namelijk niet meer overleven in de duinen zonder extra verzorging en bijvoeding. Daarom graast er ook nog een kudde Poolse Konikpaarden. En ook bij hen is de ooievaar al langs geweest, want er zijn al twee jonge hengsten en één merrietje geboren.

zeno-beestenboel-schapen-met-koniksDe derde grazer in dit grote begrazingsblok is het Vlaams Schaap. Op 12 mei 2010 werden een 15-tal Vlaamse schapen in het gebied gebracht. Net zoals bij de Duinengeiten wordt ook hier samengewerkt met vzw Steunpunt Levend Erfgoed (SLE). Deze vzw ijvert voor de instandhouding van de oorspronkelijke en veelal zeldzaam geworden lokale rassen van landbouw- en neerhofdieren. Het Vlaams schaap kwam al in de late Middeleeuwen in ons land voor. Dit schaap leverde in de beginperiode de wol voor de bloeiende Vlaamse lakenindustrie, maar na een lange bloeiperiode ging het langzaam bergaf met het Vlaams schaap. Dankzij de unieke samenwerking tussen ANB en SLE grazen naast de Duinengeiten nu ook Vlaamse schapen in het Vlaams Natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’!

Waarom begrazen?
Vroeger lieten de “duinenboertjes” hun ezels, runderen en ja zelfs hun geiten naar hartenlust in de duinen grazen. Daarbij hielpen konijnen de verschillende duinbiotopen in stand houden. Vooral na de tweede wereldoorlog zijn door het wegvallen van de begrazing door vee en de achteruitgang van het konijnenbestand verstruweling en vergrassing opgetreden. Daardoor is in de Vlaamse kustduinen de biodiversiteit sterk afgenomen. Om terug meer biodiversiteit te krijgen is begrazing dan ook de ideale vorm van natuurbeheer.

Meer weten?
www.lifenatuurzeno.be

Afdrukken