1814

16/10/1814: Kaart van de toestand van het kanaal Brugge – Sluis (Zeeuws archief, Rijkswaterstaat, 248, 92)

N° 92 Onderwerp
nopens de gesteldheid van het canaal van Brugge na Sluys in Vlaanderen met een kaartje en een profil van het kanaal
Brugge den 13
e Nov 1814

Nota der kosten wegens het figuratif opnemen der Brugschen vaart door L. J. Ferleman

figurative opneming der vaart

f 3

Teekening

3

*nagroeden

2

te samen

f 8

 

solvit L.J. Ferleman

Nota

het project der vaart van St Donas na den Dam in t pas te Sluis is d’heer Wemare onbekend.
De landen aan de noordzijde der vaart als St Anne etc zouden hun water langs de groote zeesluis in t pas hebben gesueerd en de landen aan de zuydzijde langs de stadsvesten door de groote zeesluis der polder bewester eeden en de sluis in de kaay der stad

1814 8 1

Figurative afteekening van de legging der oude en nieuwe Brugsche vaart met aanwijzing der voltooyde, begonnen en nog te beginnen graaving.
De roode lijnen wijzen de geprojecteerde nieuwe vaart aan.
De tragels zijn aan de reeds gegraaven niuewe vaart nog onvoltooyd met uyt zondering der tragels van Brugge af tot anderhalf kwartier van Damme waar van den zuydelijken tragel reeds van het punct 1 tot het punct 2 is bestraat. 3 en 4 zijn landwegen langs welke de ingezetenen van Koolkerke hunne landen aan de zuydzijde der vaart bezoeken en waarvan de dammen nog niet zijn weggegraven.
Deze figuratige tekening opgenomen en de afstanden bepaald volgens den omloop eens minut wijzers door L.J. Ferleman
Sluys den 16 october 1814

Aanwijzing
A Begonne kom tot berging van schepen
B gedeelte der nieuwe vaart begonnen
C gedeelte der vaart onvoltooyd waar in zich eenen groote kwantiteit oud geheid paalwerk bevind
D oude nog existeerende dog verslijmde vaart
1, 2 reeds gelegde straatweg
3, 4 dammen en landwegen

 1814 8 2

Profil der Nieuwe vaart van Brugge na Sluis opgenomen op 370 Rhijnlandsche Roeden distantie van Eerstgemelde Stad, of ter plaatse Alwaar de gemelde Vaart in dijken op deszelver diepte, hoogte en zwaarte gebragt zijn

16/10/1814
Zeeuws archief, Rijkswaterstaat, 248, 92
1814

Afdrukken E-mailadres