1818

18/08/1818, Kaart van de situatie der landen beoosten de stad Sluis daarin begrepen de bedijke Sophia Polder en Aardenburgsche Haven (Rijksarchief Gent, PV 3 Hollandse periode, 927/13, stukken betreffende de afwatering van het gebied rond Sluis)

1818 6

18/08/1818
Rijksarchief Gent, PV 3 Hollandse periode, 927/13, stukken betreffende de afwatering van het gebied rond Sluis
1818

Afdrukken E-mailadres