1819

1819, Stand van zaken over het kanaal Brugge – Schelde (Verzameling der akten van algemeen bestuur der Provincie West-Vlaanderen, 7ste deel, Brugge, 1819, 40 [Verzameling der akten, 2de half-jaar 1819 – Recueil des actes, 2me semestre 1819])

p. 40: navigatie.

Het graven van het gedeelte van het kanaal van Brugge naar de Schelde, waarvan ik gehandeld heb in mijn rapport des voorleden jaars, is bijna voltrokken, in deszelfs gedeelte tusschen deze stad en die van Sluis, en de communicatie langst dit kanaal zal ten laatsten in twee maanden open zijn.

1819
Verzameling der akten van algemeen bestuur der Provincie West-Vlaanderen, 7ste deel, Brugge, 1819, 40 [Verzameling der akten, 2de half-jaar 1819 – Recueil des actes, 2me semestre 1819]
1819

Afdrukken E-mailadres