1820

25/01/1820, Krantenartikel over de verpachting van de dijken en trekwegen langs het kanaal Brugge –Sluis, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Verpachting van gras-etting te Brugge.

Op zaterdag den 12 februari 1820, des voormiddags ten 10 uren, zal, ten overstaan van den heer gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, in het hotel van het Gouvernement te Brugge, worden overgegaan tot verpachting der gras-etting van de dijken en trekwegen langs het kanaal van Brugge naar Sluis, volgens de voorwaarden, welke zoo bij het 4de bureau van het gouvernement van West-Vlaanderen, als bij de heeren districtscommissarissen, de stedelijke besturen, den Hoofd-ingenieur en de ingenieuren van den Waterstaat in die Provincie, ter lezing liggen.

25/01/1820
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1820

Afdrukken E-mailadres