1821

27/10/1821, Krantenartikel over de verpachting van de barge tussen Brugge en Sluis, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

VERPACHTING VAN DE BARGE TUSSCHEN BRUGGE EN SLUIS

Op zaterdag den 3 november aanstaand, des morgens ten 11 uren, zal in het Hotel van het Gouvernement te Brugge, bij inschrijving en opbod, voor den tijd van negen jaren, worden verpacht: de bediening van het Veer tusschen Brugge en Sluis en vice versa, over het nieuwe kanaal, met eene barge, volgens de conditien, welke op de bureaux van de Gouvernementen van Zeeland en Westvlaanderen, te Middelburg en te Brugge, inmiddels te lezen zijn. 

27/10/1821
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1821

Afdrukken E-mailadres