1823

1823, Over het project om twee sluizen te bouwen aan de Dampoort, Recueil des arrêtés, décisions, lettres et autres actes de la Province de Flandre-Occidentale, Volume 14 (1823)

Wij moeten Uedel Groot Achtbare onder den aandacht brengen het project wegens den aanbouw van twee sluizen in den saskolk van de tegenwoordige bestaande sluis bij de Damschepoort der stad Brugge tot vereeniging van het kanaal van Gend naar Oostende met het kanaal van Sluis en tevens om de uitloozing der wateren van de provincie Oost Vlaanderen langs dit kanaal op Oostende te doen plaats hebben.

De voordelen aan de executie van dit project verbonden zijn menigvuldig te weten de uitloozing of evacuatie der overtollige wateren van de opperleije en de rivier de Lieve de doorvaart der schepen welke hierdoor ten allen tijde langs het kanaal der vesting van de stad Brugge zal kunnen geschieden en alzoo de provincie ontheffen van de uitgaven die de tegenwoordige draaibruggen veroorzaken de inondatie rond de vestingen van Oostende en Nieuwpoort met rivier water welke in veel minder tijd en tot eene genoegzame hoogte zal kunnen geschieden om van den bestaanden middel van zeewater in het vervolg geen gebruik meer te moeten maken en waardoor oneindig minder schade aan de geinondeerde landerijen zal worden toegebragt.

1823
Recueil des arrêtés, décisions, lettres et autres actes de la Province de Flandre-Occidentale, Volume 14 (1823)
1823

Afdrukken E-mailadres