1823

13/02/1823, Plan voor een nieuwe barge met de goedkeuring (Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 239, reeks 1)

[Tekst op het plan:]
Elevatie van de Bargie van Iperen
Plan

het gerectificeerde in rood.
gevoegd bij mijn support van 7en febr[uar]y 1823.
Den hoofd Ing[enieur]
**

Door degeputeerde staten, get. de rectificatie in het rood, goedgekeurd
Brugge den 13 February 1823
Griffier President
** **

1823 5

13/02/1823
Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 239, reeks 1
1823

Afdrukken E-mailadres