1824

1824, Over de barge van Brugge naar Sluis, Nieuwen en nuttigen almanach der stad Brugge in ’t algemeen en van het eerste Arrondissement van Ontvang der Provincie West-Vlaenderen, in ’t byzonder ; voor het schrikkeljaer M.D.CCC.XXIV, Brugge, 46.

Bargien

De bargie van Sluis, vaart af alle dagen de uur als volgt : van den 1 november tot den 15 maart, ten 9 uren, en vaart af van Sluis ‘s namiddags ten 3 uren, en van den 16 maart tot den 31 october ten 6 uren, en van daar af ten 4 uren. 

1824
Nieuwen en nuttigen almanach der stad Brugge in ’t algemeen en van het eerste Arrondissement van Ontvang der Provincie West-Vlaenderen, in ’t byzonder ; voor het schrikkeljaer M.D.CCC.XXIV, Brugge, 46.
1824

Afdrukken E-mailadres