1825

1825, Over de barge van Brugge naar Sluis, Nieuwen en nuttigen almanach van het eerste Arrondissement van Ontvang der Provincie van West-Vlaenderen en der stad Brugge ; voor het jaar M.D.CCC.XXV, Brugge, 85.

Bargien

De bargie van Sluis, vaart af alle dagen de uur als volgt : van den 1 november tot den 15 maart, ten 9 uren, en vaart af van Sluis ‘s namiddags ten 3 uren, en van den 16 maart tot den 31 october ten 6 uren, en van daar af ten 4 uren.

1825
Nieuwen en nuttigen almanach van het eerste Arrondissement van Ontvang der Provincie van West-Vlaenderen en der stad Brugge ; voor het jaar M.D.CCC.XXV, Brugge, 85.
1825

Afdrukken E-mailadres