1825

25/10/1825, Krantenartikel over het leggen van een draaibrug in Damme, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Besturen en administratien

De GOUVERNEUR van de Provincie ZEELAND, brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbende, dat tot het leggen eener dubbele Draaibrug over het kanaal van Brugge naar Sluis, te Damme, het water van het gemelde kanaal, van den 23 october 1825 tot den 7 november daaraanvolgende, zal zijn afgelaten, en mitsdien de vaart der Barge of Trekschuit tusschen Brugge en Sluis, gedurende dien tijd zal zijn gestremd.

Middelburg den 21 october 1825
VAN DOORN 

25/10/1825
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1825

Afdrukken E-mailadres