1826

13/04/1826, Krantenartikel over de aanbesteding van een nieuwe brug buiten de Dampoort, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

2°. Tot de aanbesteding: van het vernieuwen der vaste houten Brug, buiten de Dampoort te Brugge, weg der 2de klasse no. 3, gedeelte van Brugge naar Sluis. De bestekken en conditien liggen ter lezing aan het Ministerie van Binnenlandsche zaken, te 's Gravenhage, en ter Provinciale Griffien te Brugge en Middelburg.

13/04/1826
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1826

Afdrukken E-mailadres