1827

1827, Over de barge van Brugge naar Sluis, Nieuwen en nuttigen almanach van het 1e Arrondissement van Ontvang der Provincie van West-Vlaanderen en der stad Brugge ; voor het jaar 1827, Brugge, 86.

Bargien

De bargie van Sluis, vaart af alle dagen de uur als volgt : van den 1 november tot den 15 maart, ten 9 uren, en vaart af van Sluis ‘s namiddags ten 3 uren, en van den 16 maart tot den 31 october ten 6 uren, en van daar af ten 4 uren. – Van 15 maarte tot 15 october vaart af eene tweede bargie ‘s namiddags ten 4 ueren.

1827
Nieuwen en nuttigen almanach van het 1e Arrondissement van Ontvang der Provincie van West-Vlaanderen en der stad Brugge ; voor het jaar 1827, Brugge, 86.
1827

Afdrukken E-mailadres