1827

1827, Over de nieuwe dubbele ophaalbrug in Damme, Recueil des arrêtés, décisions, lettres et autres actes de l'intendance departementale de la Lys, Volume 18 (Google eBoek) (1827)

p. 306 - Op het kanaal van Brugge naar Sluis is te Damme eene nieuwe dubbelde ophaalbrug gebouwd Dit kanaal is nog steeds van de gemeenschap met de overige voor de scheepvaart afgesneden Wenschelijk ware het dat het bestaande ontwerp voor het veranderen der sluis aan de Dampoort waarin het Rijk en de Provincie Oost Vlaanderen in derzelver belangen zeer betrokken zijn konde tot stand gebragt worden en door dit middel de Provincie West Vlaanderen bevrijd blijven van het nadeel dat jaarlijks aan hare werken haren handel en scheepvaart ten gevolge van buitengewone loozingen wordt toegebragt 

1827
Recueil des arrêtés, décisions, lettres et autres actes de l'intendance departementale de la Lys, Volume 18 (Google eBoek) (1827)
1827

Afdrukken E-mailadres