1829

 1829, Over de werken aan de Dampoort in Brugge, Recueil des arrêtés, décisions, lettres et autres actes de la Province Occidentale, Volume 20, 1829

De zinsnede in een onzer vorige rapporten dat het wenschelijk ware dat het bestaande ontwerp voor het veranderen der sluis aan de Dampoort te Brugge waarin het Rijk en de Provincie Oost Vlaanderen zeer betrokken zijn konde tot stand gebragt worden heeft de hooge aandacht van Zijne Majesteit getroffen en Hoogstdezelve heeft het Departement van Binnenlandsche Zaken daaromtrent attent gemaakt welk Departement deswege informatien heeft verlangd Dien ten gevolge is wegens dit ontwerp dat in verband staat met de voortzetting van het kanaal van Brugge naar Breskens de herstelling van de Lieve enz een volledig rapport met raming en voordragt ingezonden waarop het welmeenen van Zijne Majesteit wordt ingewacht

1829
Recueil des arrêtés, décisions, lettres et autres actes de la Province de Flandre Occidenteale, Volume 20, 1829
1829

Afdrukken E-mailadres