1830

25/04/1830, Krantenartikel over het droogzetten van het kanaal Brugge – Sluis, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

BERIGT

Tot aflooping der Landwateren en de uitvoering van noodige Werken, zal het Water van de navolgende in de Provincie West-Vlaanderen gelegene Kanalen, geheel droog worden afgelaten , te weten:

  • De Moerdijkvaart, van den 11 tot den 23 dezer maand.
  • Het Lisseweegs-Kanaal, van den 11 toe den 21 dito.
  • En het Kanaal van Brugge naar Sluis, mede van den 11 tot den 21 dito.
25/04/1830
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1830

Afdrukken E-mailadres