1830

29/09/1830, Brief van de minister van Waterstaat aan de gedeputeerden van Oost-Vlaanderen over de afwatering van het gebied Rijksarchief Gent, PV 3 – Hollandse periode, 927/13, stukken betreffende de afwatering van het gebied rond Sluis)

Ter voldoening aan U Edel grootachtbares missive van den 16.

Dezer Reg: C/4 n° 3329 3 afdeeling heb ik de Eer aan U Edelgrootachtbaren bij deze te doen geworden de daarbij bedoelde kaart der landen beoosten de stad Sluis, welke kaart in het archief van mijn departement in duplo voorhanden was, zoodat daar van geen kopij behoefde te worden gemaakt.

29/09/1830
Rijksarchief Gent, PV 3 – Hollandse periode, 927/13, stukken betreffende de afwatering van het gebied rond Sluis
1830

Afdrukken E-mailadres