1918

16/12/1918, Stoomboot “Stad Sluis,”Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Stoomboot “Stad Sluis”

Vertrekt van SLUIS naar BRUGGE, dinsdags, donderdags en zaterdags, telkens om half elf. Uitsluitend voor Belgische vluchtelingen, voorzien van een Belgische pas.

1ste klas à f 2 en 2e klas à f 1,50 per persoon.

De ondernemer, BREVET

16/12/1918
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1918

Afdrukken E-mailadres