1919

12/01/1919, Laag water in het kanaal, Algemeen Handelsblad (www.delpher.nl)

Gemengde berichten. Laag water.

In tegenstelling met het hooge water in de meeste vaarten, staat het water in het kanaal van Sluis naar Brugge zoo laag, dat de stoombootdienst is gestaakt.

12/01/1919
Algemeen Handelsblad (www.delpher.nl)
1919

Afdrukken E-mailadres