1922

24/05/1922, De schoonheid van Sluis wordt bedreigd, Nieuwe Rotterdamsche Courant (www.delpher.nl)

Letteren en kust. Sluis.

Men schrijft ons: de schoonheid van het oude Sluis wordt ernstig bedreigd. De, men zou kunnen zeggen wereldberoemde bomenrij langs het kanaal naar Brugge, door tal van buitenlandsche schilders doek gebracht, die [..n] het Rijk behoort, loopt gevaar aan houtkoopers verkocht te worden. Daardoor zou onherstelbare schade aan de schoonheid van deze streek worden toegebracht, die voorkomen moet worden, indien niet bijzonder dwingende redenen dit vandaliseme noodig [st]aken.

Ook op ander gebied dreigt verlies. De mooie oude [m]olen , die van 1739 dagteekent, is ten doode opgeschreven. Ook hier is de knellende bepaling der arbeidswet de oorzaak.

24/05/1922
Nieuwe Rotterdamsche Courant (www.delpher.nl)
1922

Afdrukken E-mailadres