1923

21/11/1923, Aanbesteding voor het aanbrengen van beplantingen, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat werd heden aanbesteed het aanbrengen van beplantingen met bijkomende werken op de dijken van het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Sluis naar Brugge ……

21/11/1923
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1923

Afdrukken E-mailadres