1924

10/09/1924, Aanbesteding voor beplantingen op de dijk, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Te houden aanbestedingen.

Woensdag 24 Sept., v.m. 11 uur geb. Prov. Bestuur Middelburg.
’t aanbrengen beplantingen, bijkomende werken dijken Nederl. ged. kanaal van Sluis n. Brugge enz. Raming 1e perc. f 950; 2e perc. f 1300.

10/09/1924
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1924

Afdrukken E-mailadres