1926

14/10/1926, Aanbesteding voor het onderhoud van het Nederlands gedeelte van het kanaal, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Namens den hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat werd gisterenmorgen aanbesteed het onderhoud aan het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Sluis naar Brugge, gedurende de jaren 1927, 1928 en 1929. Raming f 500 per jaar. Inschrijvers P.J. van de Sande en Th. Cambier, beide te Breskens, voor respectievelijk f 496 en f 481 per jaar.

14/10/1926
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1926

Afdrukken E-mailadres