1929

28/02/1929, Erepenning voor Stienstra, kapitein op de stoomboot Brugge – Sluis, Nieuwe Rotterdamsche Courant (www.delpher.nl)

Bij Kon. Besluit van 26 januari is, als blijk van goedkeuring en tevredenheid de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift toegekend aan: Th. Stienstra, kapitein op de stoomboot Sluis-Brugge, te Brugge

28/02/1929
Nieuwe Rotterdamsche Courant (www.delpher.nl)
1929

Afdrukken E-mailadres