1930

28/10/1930, Het grensverkeer met België, De Tijd: godsdiensti-staatkundig dagblad (www.delpher.nl)

HET GRENSVERKEER MET BELGIË. Verbetering van den weg Brugge-Sluis.

De gemeenteraad van Brugge heeft in beginsel besloten tot den aanleg van een boulevard van Brugge naar het Nederlandsch grensplaatsje Sluis. De bestaande weg langs het kanaal Brugge-Sluis zal hiertoe een grondige verbetering ondergaan. De weg wordt verbreed en geasphalteerd. Het Belgische Rijk zou de helft van de kosten, die op tien millioen francs zijn geraamd, moeten dragen. 

28/10/1930
De Tijd: godsdiensti-staatkundig dagblad (www.delpher.nl)
1930

Afdrukken E-mailadres