1936

14/02/1936, Oude man doodgevroren, Limburgsch dagblad (www.delpher.nl)

Oude man doodgevroren. Tragisch einde.

Dezer dagen vond een werkman een lijk vastgevroren in het kanaal van Sluis naar Brugge, nabij de aanlegplaats van de boot te Sluis. Bij het onderzoek bleek het lichaam te zijn van een man uit het Protestantsch tehuis voor Ouden van Dagen “Rozenoord”, die den laatsten tijd niet meer wel bij het hoofd was. Reeds eenige malen had de 85-jarig man het plan opgevat uit het gesticht te ontvluchten, doch steeds had men hem kunnen weerhouden.

14/02/1936
Limburgsch dagblad (www.delpher.nl)
1936

Afdrukken E-mailadres