1936

14/02/1936, Dode op het ijs, Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant (www.delpher.nl)

In het kanaal van Sluis naar Brugge is het lijk van den 85-jarigen G. gevonden, vastgevroren in het ijs. G., die den laatsten tijd niet wel bij ’t hoofd was, werd in een tehuis voor ouden van dagen verpleegd, waaruit hij had weten te ontsnappen.

14/02/1936
Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant (www.delpher.nl)
1936

Afdrukken E-mailadres