1947

24/10/1947, Brugge – Sluis met barge en stoomboot (http://heemkundesintkruis.brugseverenigingen.be/Wissedatjes, 24/05/2015)

BRUGGE-SLUIS met barge en stoomboot.

De barge van Sluis naar Brugge heeft langer dienst gedaan.dan die tussen Brugge en Gent, Brugge en Nieuwpoort, en Brugge en Oostende. We konden niet achterhalen wanneer de eerste barge de oude veerdienst op het Zwin  tussen Sluis en Brugge. heeft vervangen.

In ieder geval voer er een in het jaar 1668, naar wij weten uit een geschrift van dat jaar, toen een Hollandse reiziger er gebruik van maakte en behalve de twee stuyvers reisgeld nog een gulden en tien stuyvers aan 'verteering' in rekening bracht. En eveneens weten wij, dat de tsaar van Rusland Peter I per barge van Sluis naar Brugge voer, om van hieruit de reis verder te zetten. 

Een barge onderhield de dienst Sluis-Brugge tot in de jaren 1860-1865.

Toen is er een stoombootje gekomen. Het eerste was de 'Jacob van Maerlant', zoals oude Sluizenaars ons hebben verteld. Ook Caroline Popp schrijft er over in haar 'Recits et Légendes des Flandres', een uitgave van 1867. Dat bootje was eigendom van een Sluise maatschappij en heeft slechts enkele jaren dienst gedaan. Het kon niet zwaaien aan het 'Fort Lapin', en het moest dus iedere reis gesast worden omdat het te lang was. Het stoombootje verdween en de barge kwam terug. Het was een heel feest toen de barge terug in Sluis was.

De reis duurde drie uur, doch 's zaterdags werden er twee paarden voor gespannen en werd Brugge in twee uur reeds bereikt.

Die barge bestaat nog, althans op een oude foto uit de jaren 1880-1886 . Zij bleef varen en kreeg in 1867 of 1868 een concurrent, weer een stoombootje, de 'Stad Sluis' genaamd. De maatschappij van de barge is toen spoedig gelikwideert (sic) doch de conducteur zette de dienst voor eigen rekening voort en de 'Jeannette' (sic) voer nog tot 1889. Op een morgen lag zij  gezonken voor het 'barzekot'. Later werd zij verkocht ergens in Belgie om te dienen als woonboot of als directiekeet bij een of ander kanaalwerk. Intussen had de oude kapitein van de barge ook een stoombootje in de vaart gebracht, de 'Willem-Leopold', die later in Holland werd verkocht. Het waren dus allemaal Sluise ondernemers, en dat is nog lange tijd zo gebleven.

De 'Stad Sluis' kreeg hulp van de 'Stad Brugge', allemaal voor de oorlog 1914-18

Op 18.10.1921 werd de dienst Brugge-Sluis met de stoomboot 'Aurore' gestaakt. Nu blijft enkel nog de 'Jacob van Maerlant' in de vaart.

Op 20.02.1929 was Th. Stienstra kapitein op de stoomboot Sluis-Brugge

24/10/1947
http://heemkundesintkruis.brugseverenigingen.be/Wissedatjes, 24/05/2015
1947

Afdrukken E-mailadres