1976

09/07/1976, Veel vissterfte in kanaal naar Sluis, Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland (www.delpher.nl)

Veel vissterfte in kanaal van Sluis.

Brussel.- Gebrek aan zuurstof, als gevolg van de uitzonderlijke hitte, plus vervuiling van het water, blijken de oorzaken te zijn van een massale sterfte van vis in het kanaal van Brugge naar Sluis.

Gebleken is dat in de droogteperiode van de laatste weken het peil van het kanaal aanzienlijk is gedaald. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat veel water uit kanaal gebruikt wordt om het vee te drenken. Bovendien worden et het kanaalwater veel kunstmatige vijvers gevoed. Het kanaal wordt gevoed met water uit naburige waterlopen, dat is echter vervuild.

9/07/1976
Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland (www.delpher.nl)
1976

Afdrukken E-mailadres