headerbg bl

1857

27/08/1857, Aanbesteding van de verlenging van het kanaal tot in Sluis, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Door burgemeester en wethouders der gemeente Sluis heeft den 24 dezer plaats gehad de herbesteding van : het verlengen van het kanaal van Brugge tot in de kader van Sluis, met de daartoe betrekkelijke kunstwerken, benevens de levering van alle benoodigde materialen.

Dit werk is thans aangenomen door den heer J. Filis te Vlissingen voor f 37,500 (De gemeenteraad heeft daaraan bereids zijne goedkeuring gehecht, zoodat het werk eerlang een aanvang zal kunnen nemen).

27/08/1857
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1857

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.