headerbg bl

1860

28/04/1860, Aanbesteding voor het onderhoud van het kanaal Brugge – Sluis, op Nederlands grondgebied, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Provincie Zeeland. HERBESTEDING.

De minister van binnenlandsche zaken verwittigt de gegadigden, dat de besteding van het driejarig onderhoud van het kanaal van Sluis naar Brugge, op Nederlandsch grondgebied, eindigende den laatsten december 1862, op grond van de zeer hooge aannemingssom, is afgekeurd.

Eene herbesteding van dat werk is bepaald op zaturdag den 5 mei 1860, des voormiddags ten elf ure,aan het locaal van het provinciaal bestuur te Middelburg. De herbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, zoo als bepaald is bij art. 10 van het bestek no, 45, goedgekeurd den 20 maart 1860.

's Gravenhage, 21 april 1860.
S.
VAN HEEMSTRA.

28/04/1860
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1860

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.