headerbg bl
HomeGeschiedenisDammeChronologie Damse vaart

Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
11/02/1811
Uit het repertorium van de kamer van koophandel van Brugge over de beslissing over het kanaal Brugge – Schelde
23/02/1811
Uittreksel uit de minuten van de “sécrétairie d’Etat” over het inzetten van krijgsgevangenen
09/04/1811
Brief van hoofdingenieur Deschamps aan de prefect van het departement van de Leie over de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
17/04/1811
Brief waarin de directeur generaal van bruggen en wegen een einde stelt aan de werken door De Brock
06/05/1811
Instructies voor de krijgsgevangenen bij bruggen en wegen
29/05/1811
Brief waarin werken vermeld worden in het gedeelte tussen Sluis en Breskens
01/06/1811
Brief met vermelding van het project aan de haven van Breskens
29/06/1811
Vraag om de werken aan het kanaal tussen Brugge en Sluis te mogen beginnen
08/07/1811
Affiche over de aanbesteding van de werken tussen Brugge en Fort Sint-Donaas
20/07/1811
Proces verbaal van toewijzing van het eerste deel van de werken Brugge – Sint-Donaas
25/07/1811
Brief van de prefect van het departement van de Schelde aan zijn college van de Leie over de toewijzing van de werken van het eerste deel van het kanaal tussen Brugge en de Schelde
05/08/1811
Toewijzing van de werken aan het kanaal tussen Brugge en Sluis aan Collignon Vanheulle uit Brugge voor 503 640.87
16/08/1811
Brief over het uithangen van een affiche met de definitieve toewijzing van de werken tussen Brugge en Sint-Donaas
23/09/1811
Besluit met de aanstelling van een regisseur voor de werken aan het eerste deel van het kanaal Brugge – Schelde
10/1811
Hernemen van de werken aan het kanaal
16/11/1811
Afrekening door De Brock voor de werken aan het kanaal in 1810-1811
06/12/1811
Dispuut tussen het stadsbestuur Damme en de ingenieurs van bruggen en wegen over de eigendom van stenen
1812
Plan van de weg en het kanaal Brugge – Breskens
16/01/1812
Verslag van Raffeneau, hoofdingenieur, aan de prefect van het departement van de Leie over de huisvesting van en voedsel voor de Spaanse krijgsgevangen
20/01/2012
In de briefwisseling van Openbare Werken wordt vermeld dat de logementen in het 'quartier des Carmelites' voor de bewakers (8 gendarmes en 2 brigadiers) van de twee bataljons Spaanse krijgsgevangenen nog net niet klaar waren
04/02/1812
Brief in het kader van de belastingen voor de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
22/02/1812
Brief van de hoofdingenieur aan de prefect van het departement van de Leie over de klacht van de aannemer van het kanaal Brugge – Schelde
17/03/1812
Staat van de uitgaven voor het 3de en 4de bataljon van Spaanse krijgsgevangenen, toegewezen aan de werken aan het kanaal Brugge –Schelde
25/03/1812
Brief met vermelding van “Canal de Damme”
17/04/1812
Brief van de hoofdingenieur aan de prefect van het departement van de Leie over het feit dat de werken aan het kanaal niet kunnen uitgevoerd worden omdat het waterpeil in de Oostendse vaart niet laag kon gezet worden
20/05/1812
Brief met verwijzing naar feit dat plaatselijke werkers dachten dat ze niet meer nodig waren nu er twee bataljons Spaanse krijgsgevangenen ingeschakeld werden; er wordt een affiche rondgestuurd om werkers te vinden
06/06/1812
Aanplakbiljet over het bouwen van barakken voor de Spaanse krijgsgevangenen die ingezet worden voor de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
06/06/1812
Anbesteding voor timmerwerk, stro, aarde voor de barakken van Spaanse krijgsgevangenen
29/06/1812
Brief van de directeur generaal van bruggen en wegen aan de prefect van het departement van de Leie over het gebruik van de fondsen van 1812 voor het graven van het kanaal Brugge – Schelde
12/07/1812
Proces-verbaal van de zitting van de “conseil d’administration” met als onderwerp de Spaanse krijgsgevangenen
17/07/1812
Bepalen van de voorwaarden voor het leveren van kledij voor de Spaanse krijgsgevangenen
25/07/1812
Aanplakbiljet in verband met de aanbesteding voor kledij voor de Spaanse krijgsgevangenen aan het kanaal Brugge – Schelde
27/07/1812
Bepalen van de voorwaarden voor het leveren van kledij voor de Spaanse krijgsgevangenen
1812
Voorwaarden voor het leveren van schoenen aan de Spaanse krijgsgevangenen
19/08/1812
Voorwaarden voor het leveren van brood aan de Spaanse krijgsgevangenen
20/08/1812
Aanplakbiljet in verband met de aanbesteding voor brood voor de Spaanse krijgsgevangenen
28/08/1812
Proces-verbaal van de aanbesteding van brood voor de Spaanse krijgsgevangenen
30/09/1812
Brief van Goddyn, gemeentelijk ontvanger, aan de burgemeester van Brugge over de gevolgen van het graven van het kanaal Brugge – Schelde op de inkomsten van de stad
1812-1813
Plan van het kanaal Sluis – Breskens met de situatie rond Breskens, door Brisson, hoofdingenieur van het departement van de Schelde
1813
Voorwaarden voor het leveren van schoenen aan de Spaanse krijgsgevangenen in 1813
1813
Kaart met het tracé van het kanaal tussen Schoondijke en Breskens (Département de l’Escaut. Canal de Bruges à l’Escaut. Tracé du canal entre Schoondyck et son embouchure dans le fleuve au point de Duyvelshoek près de Breskens avec le projet du port et de l’enceinte foritifiée à construire, 1813)
08/02/1813
Brief aan d’Houdetot, prefect van het Scheldedepartement, over de uitnodiging van de hoofdingenieur om deel te nemen aan de besprekingen in Parijs i.v.m. het project van het kanaal Brugge-Breskens
16/02/1813
Brief aan de hoofdingenieur over de uitnodiging van de hoofdingenieur om deel te nemen aan de besprekingen in Parijs i.v.m. het project van het kanaal Brugge-Breskens
16/03/1813
Aanplakbiljet in verband met de aanbesteding voor kledij voor de Spaanse krijgsgevangenen die aangesteld zijn voor het kanaal Brugge – Schelde
06/05/1813
Brief van de burgerlijke hospitalen aan de prefect van het departement van de Leie over onbetaalde rekeningen in verband met de Spaanse krijgsgevangenen
26/05/1813
Brief van de directeur-generaal van bruggen en wegen aan de prefect van het departement van de Leie over de kosten voor de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
09/06/1813
Proces-verbaal van een arrestatie van een deserteur, Emmanuel Abaillu, uit het Spaans krijgsgevangenkamp van Brugge
1813
Volgens een ooggetuigenverslag van Joseph van Huerne werkten eind september 1813 een 50-tal Spaanse krijgsgevangenen aan de Damse Vaart
12/10/1813
Aanplakbiljet in verband met de aanbesteding voor brood voor de Spaanse krijgsgevangenen
31/10/1813
Aanwezigheidsstaat van het derde bataljon Spaanse krijgsgevangenen die werken aan de Damse Vaart
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.