headerbg bl
HomeGeschiedenisDammeChronologie Damse vaart

Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
1813
Kaart Monnikerede
27/01/1814
Inspectieverslag van de werken aan de vaart Brugge – Schelde met een kostenstaat van 1813
20/04/1814
Rapport over de werken aan het kanaal die dringend uitgevoerd moeten worden
22/07/1814
Verslag over de barakken die gediend hebben voor de Spaanse krijgsgevangenen
23/07/1814
Schatting voor de verkoop van een deel van de barakken en het materiaal gebruikt bij de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
01/09/1814
Plakkaat dat de verkoop van de barakken en materiaal en benodigdheden voor het graven van het kanaal Brugge – Schelde op 15/09/1814 aankondigt
26/09/1814
Brief van van Diel, directeur generaal van de Waterstaat, aan Raven, gecommitteerde ter inspectie van de zeewerken in Staats-Vlaanderen, over de werken aan het kanaal
10/10/1814
Brief en pro memorie van Hennequin over het kanaal Brugge – Schelde
16/10/1814
Kaart van de toestand van het kanaal Brugge – Sluis
18/06/1815
Napoleon wordt definitief verslagen in Waterloo
11/09/1815
Uit het register van de Kamer van Koophandel over het kanaal Brugge – Breskens
20/10/1815
Uit het register van de Kamer van Koophandel over het kanaal naar Breskens
17/11/1815
Uit het register van de Kamer van Koophandel over het kanaal Brugge – Breskens
13/12/1815
Bedenkingen over de concessie van Vandamme
26/12/1815
Brief aan de gouverneur over de concessie van Vandamme
1815
Uit het register van de Kamer van Koophandel over het kanaal Brugge – Sluis
11/06/1816
Rapport van de inspecteur over de werkzaamheden aan het kanaal
26/09/1816
Brief van van Diel, directeur generaal van Waterstaat, aan Raven over de toestand van het kanaal
11/11/1816
Brief van de gouverneur van West-Vlaanderen aan de minister van Waterstaat over het voortzetten van de werken aan het kanaal
23/01/1817
Brief van de minister van binnenlandse zaken aan de gedeputeerden van West-Vlaanderen over het kanaal Bruge – Schelde
07/02/1817
Brief van de minister van waterstaat en openbare werken aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen over het hervatten van de werken aan het kanaal Brugge-Schelde
15/08/1817
Bestek der onderscheidene aarde en rijswerken enz. tot het graven van het nieuwe kanaal tusschen de steden Brugge en Sluis met het aanleggen van wederzijdsche dijken en weg om bestraat te worden op de rechter oevere van het kanaal
02/10/1817
Brief van de minister van waterstaat en openbare werken aan de gouverneur van West-Vlaanderen over de voortzetting van de werkzaamheden aan het kanaal
1817
Scheldekaart van Charles François Beautemps-Beaupré
1818
De vaart van Brugge naar Sluis kon worden opengesteld voor schepen
1818
J.F. Mabesoone, kaart van de waterwegen tussen Brugge en Sluis met opgave van de aanpalende gronden die aan de stad Brugge toebehoren
1818
Stand van zaken over de werken aan het kanaal Brugge – Sluis
01/1818
Plakkaat met de aanbesteding verderzetting kanaal Brugge – Sluis
12/02/1818
De aanbesteding wordt door Den Haag goedgekeurd en toegewezen aan François Bouuaert
18/08/1818
Kaart van de situatie der landen beoosten de stad Sluis daarin begrepen de bedijke Sophia Polder en Aardenburgsche Haven
31/12/1818
Bestek voor de verkoop van gronden in het traject Brugge – Sluis
1819
Plan van de brug in Damme
26/01/1819
Aanbesteding voor de verkoop van onteigende goederen voor het kanaal naar de Schelde, sectie van Brugge naar Sluis
12/02/1819
Staat van de Bruggelingen die aan het kanaal werkten
16/02/1819
Brief van de hoofdingenieur van waterstaat aan de burgemeester De Croeser van Brugge met een namenlijst van arbeiders die aan het kanaal Brugge – Sluis werken
1819
Stand van zaken over het kanaal Brugge – Schelde
26/07/1819
Krantenartikel over de toestand van de Westvlaamse waterwegen
08/1819
Mabesoone, kaart van de vaart van Brugge naar Sluis
1820
Joseph Ducq, Portret van Koning Willem I
25/01/1820
Krantenartikel over de verpachting van de dijken en trekwegen langs het kanaal Brugge - Sluis
09/03/1821
Brief aan het provinciebestuur West-Vlaanderen over de barge
22/03/1821
Aanbesteding van een bargedienst op het kanaal Brugge – Sluis (termijn van 9 jaar, vanaf 15/11/1821)
19/10/1821
Affiche over de aanbesteding van de bargie van Brugge naaar Sluis
25/10/1821
Brief van de gouverneur van Zeeland over de winterregeling van de barge
27/10/1821
Krantenartikel over de verpachting van de barge tussen Brugge en Sluis
04/06/1822
Krantenartikel over het doortrekken van het kanaal Brugge – Sluis tot de Schelde
30/10/1822
Brief van de burgemeester en schepenen van Brugge aan de gouverneur van West-Vlaanderen over de barge
02/11/1822
Dubbel van de brief aan de gouverneur van Zeeland over de barge
1823
Over de barge van Brugge naar Sluis
1823
Over het project om twee sluizen te bouwen aan de Dampoort
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.